Χωρίς τέλος το κόψιμο στις επικουρικές

Χωρίς τέλος το κόψιμο στις επικουρικές

Νέα δεδομένα μπαίνουν για την επικουρική σύνταξη. Διαβάστε πως και από που θα δίνονται καθώς και το ύψος τους

Έχει την ανάλογη οικονομική δυνατότητα το εκάστοτε ταμείο; Τότε ανάλογου ύψους θα είναι και η επικουρική σύνταξη την οποία θα λαμβάνει ο δικαιούχος από το ενιαίο πλέον ταμείο επικουρικής σύνταξης, το οποίο θα είναι στην ουσία έξι ταμεία συνενωμένα μαζί με ειδικούς λογαριασμούς. 

"Το ύψος των συντάξεων θα προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα των ταμείων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα", σημειώνεται χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Υγείας που κατατέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη Βουλή προς ψήφιση.

Εν ολίγοις, το Ταμείο θα χορηγεί συντάξεις "αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητές του".

Μάλιστα μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα εκδοθεί απόφαση του υπουργού Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναλογιστικής Αρχής που θα καθορίζει τους "τεχνικούς παραμέτρους", έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της "μη δημιουργίας ελλειμμάτων".

Καθιερώνεται το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, αντί των προκαθορισμένων παροχών που ισχύει έως σήμερα. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεμελιώσουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης.

Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ατομικός λογαριασμός "ατομική μερίδα" από την 1.1.2001 και εντεύθεν.

Μετά το 2015 η επικουρική σύνταξη θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

• Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν.

• Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται με το νέο τρόπο.

Με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Με βάση τα δημογραφικά δεδομένα

- Με βάση το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων

- Με βάση τη μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και τέλος με βάση το επιτόκιο προεξόφλησης.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο.

Η σύσταση του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης ξεκινά την 1η Ιουλίου 2012.

Στο ενιαίο ταμείο εντάσσονται έξι υφιστάμενα ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ - ΙΚΑ). Οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ». Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση. Οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Και ο κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως μέχρι το τέλος του έτους μπορούν να ενταχθούν στο ενιαίο ταμείο και άλλα επικουρικά, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου.

Όσα ταμεία δεν ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Υποχρεωτικά στο νέο ταμείο εντάσσονται - πλην αυτών που ασφαλίζονται στα υπό ενοποίηση ταμεία - και οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα , στις τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ταμείου.

Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται από τις εισφορές 3% + 3% εργοδοτών και εργαζομένων, όπως και από προσαύξηση 1,25% για τον ασφαλισμένο σε περίπτωση βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και προσαύξηση 0,75% για τον εργοδότη. Στα υπερβαρέα επαγγέλματα οι προσαυξήσεις είναι 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Όλα τα λοιπά έσοδα που ήδη προβλέπονται για τα υπό ενοποίηση ταμεία, όπως και τα αποθεματικά αυτών εντάσσονται στο νέο ταμείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μαχαίρι 12% στις συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ

SHARE:

24Media Network