Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Ποιο είναι το προφίλ τους και ποιοι οι λόγοι που έφυγαν περισσότεροι από 120.000 δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία έξι χρόνια (Πίνακες)

Μειωμένο κατά 125.994 υπαλλήλους (ποσοστό 18,1%) εμφανίζεται το προσωπικό του Δημοσίου την τελευταία εξαετία. Αυτό προκύπτει από ανάλυση της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γεγονός το οποίο σημαίνει σχεδόν ένας στους πέντε δημοσίους υπαλλήλους έχει αποχωρήσει από το 2009 έως και το 2015.

Αναλυτικά, η μεταβολή τακτικού προσωπικού την τελευταία 6ετία, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση τη μεγαλύτερη μείωση (19%) σε προσωπικό έχουν την τελευταία τριετία οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ΜΜΕ, οι κυβερνητικοί και πολιτειακοί φορείς καθώς και το υπουργείο Οικονομίας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αποχωρήσει συνολικά 106.448 με το 2013 να κατέχει τα πρωτεία.

  • Αναλυτικά οι αποχωρήσεις κατ’ έτος: 
Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Τα έτη 2012 και 2014 παρουσιάζεται περιοδικότητα στις αποχωρήσεις και συγκεκριμένα αυξημένος αριθμός το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στο τέλος του έτους. Η αύξηση τον Ιούλιο και Αύγουστο οφείλεται στις αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών που βάσει του τότε θεσμικού πλαισίου, πραγματοποιούνταν αυτό το διάστημα. Η αύξηση στο τέλος του έτους οφείλεται στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας και 35ετίας.

Το 2014, παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των αποχωρήσεων τον μήνα Απρίλιο (οφείλεται στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις λόγω λήξης διαθεσιμότητας) και τον μήνα Ιούνιο λόγω των αποχωρήσεων των εκπαιδευτικών (αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και αποχώρηση με την λήξη πλέον του σχολικού έτους). Η ίδια τάση ακολουθείται και το 2015 με αύξηση αποχωρήσεων των Ιούνιο και το τέλος του έτους.

Το 2015 δεν παρατηρείται αύξηση των αποχωρήσεων στο τέλος του έτους, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί από την μείωση πλέον του προσωπικού που αποχωρεί αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.

  • Αναλυτικά οι αποχωρήσεις κατ’ έτος και κατά μήνα:
Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία
  • Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης τα σκήπτρα κατέχουν οι ΠΕ και ΔΕ με 40,2 και 31,8% αντίστοιχα επί του συνόλου:
Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Οι αποχωρήσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήλθαν:

το 2012 σε 14.831 ή στο 49,5% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2013 σε 14.437 ή στο 45,0 % του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2014 σε 12.404 ή στο 43,6% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2015 σε 864 ή στο 43,1% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

Οι αποχωρήσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανήλθαν:

το 2012 σε 12.351 ή στο 41,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2013 ανήλθαν σε 13.549 ή στο 42,2 % του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2014 σε 14.305 ή στο 50,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

το 2015 σε 7.677 ή στο 48,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

Αναφορικά με την ηλικία η μεγαλύτερη κινητικότητα εμφανίζεται ανάμεσα στο 5ο και στα 60, δηλαδή οι υπάλληλοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη:

Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία
  • Όσον αφορά το λόγο της αποχώρησης, προηγείται με μεγάλη διαφορά η συνταξιοδότηση:
Δημόσιο: Ένας στους πέντε υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία εξαετία

Η κατηγορία «Απόλυση-Απόταξη» περιλαμβάνει τις  εξής αιτιολογίες αποχώρησης:

Απόλυση – Απόταξη

Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Απόλυση λόγω ακαταλληλότητας κατά το άρθρο 95 του Υπαλληλικού Κώδικα

Απόλυση λόγω ανάκλησης διορισμού

Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης

Απόλυση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Απόταξη

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης

Λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης

Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω λήξης διαθεσιμότητας

Η κατηγορία «Παραίτηση και Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης» περιλαμβάνει τις  εξής αιτιολογίες αποχώρησης:

Παραίτηση και Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης

Παραίτηση

Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης

Απόλυση λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας ή ανώτατου ορίου ηλικίας

Διαβάστε ακόμη στην aftodioikisi.gr:

Προκηρύχθηκαν 815 θέσεις εργασίας από το ΥΠΠΟ – Αναλυτικά οι προσλήψεις και τα έγγραφα

Προσλήψεις δήμων: Νέα εγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αυτοδιοίκηση, Δημόσιο
SHARE: