Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ανέργους της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ανέργους της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας

Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2018, η απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά στη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, στους άνεργους – πρώην εργαζόμενους της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, που θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΟΑΕΔ, ανέρχεται σε 520.000 ευρώ.

Στο πρώτο άρθρο της απόφασης αναφέρεται ότι τα 1.000 ευρώ θα χορηγηθούν «σε κάθε άνεργο – πρώην εργαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους προβλέπεται να γίνει μετά:

α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου,

Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,

iii. Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ),

Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και

β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και η ανεργία.

Τέλος, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ θα επιλυθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

ΠΗΓΗ INKOMOTININEWS

SHARE:

24Media Network