ΕΡΓΑΝΗ: Οκτώβριος 2019, ο χειρότερος από το 2001 στην απασχόληση

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τις θέσεις μισθωτής εργασίας, από το 2001 έως σήμερα. Πόσες ήταν οι αποχωρήσεις, πόσες οι προσλήψεις και πόσες από αυτές, αφορούν σε πλήρη απασχόληση.

Αναλυτικά στοιχεία και συγκριτικούς πίνακες που  απεικονίζουν τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας κατά το μήνα Οκτώβριο 2019, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, ανά κωδικό αριθμό οικονομικής δραστηριότητας με τα πέντε (5) υψηλότερα και τα πέντε (5) χαμηλότερα ισοζύγια, ενώ απεικονίζονται και τα επαγγέλματα που εμφανίζουν τα υψηλότερα ισοζύγια προσλήψεων-αποχωρήσεων. Επιπλέον, καταγράφονται οι νέες προσλήψεις ανά είδος σύμβασης εργασίας και οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας (από πλήρη απασχόληση σε μερική και εκ περιτροπής), καθώς και τα στοιχεία των επιχειρησιακών συμβάσεων που κατατέθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2019. Σα εν λόγω στοιχεία αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 5072/6 (ΥΕΚ 449Β’/25.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 28153/126 (ΥΕΚ 2163Β’/30.08.20131) και υπ’ αριθμ. 29502/85 (ΥΕΚ 2390Β΄/8.9.2014) Υπουργικές Αποφάσεις.  

Από τα στοιχεία προκύπτει μεγάλη μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για τον Οκτώβριο του 2019, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 125.668 θέσεις εργασίας.

ADVERTISING
ΕΡΓΑΝΗ: Οκτώβριος 2019, ο χειρότερος από το 2001 στην απασχόληση

Όπως αναφέρεται πάντως από το υπουργείο Εργασίας, τον Οκτώβριο πάντοτε παρουσιάζεται αρνητικό ισοζύγιο, που οφείλεται στην προσωρινή αποχώρηση των εποχικά απασχολουμένων λόγω τερματισμού της θερινής τουριστικής περιόδου.

Παρά τη μείωση στα στοιχεία του Οκτωβρίου, "τα θετικά αποτελέσματα των προηγουμένων μηνών συνδράμουν σε μεγάλο βαθμό, ώστε να μην επηρεάζεται  η μέχρι τώρα θετική  εξέλιξη, που αποτυπώνεται και στα στοιχεία για το α’ δεκάμηνο του έτους 2019. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου δεκάμηνου του έτους 2019 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 161.869 νέες θέσεις εργασίας", αναφέρει το υπουργείο Εργασίας.

Ωστόσο, η μέτρηση του Οκτωβρίου του 2019 είναι η χειρότερη από το 2001, οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης μηνός Οκτωβρίου, καθώς επίσης και τα ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης κατά το πρώτο δεκάμηνο κάθε έτους, για την περίοδο 2001 – 2019, με βάση και τα σχετικά στοιχεία από τον ΟΑΕΔ για την περίοδο πριν την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ". 

ΕΡΓΑΝΗ: Οκτώβριος 2019, ο χειρότερος από το 2001 στην απασχόληση

Από τις 248.592 προσλήψεις, μόλις 92.536 ή το 37,22% είναι πλήρους απασχόλησης, 122.455 αφορούν σε μερική απασχόληση και 33.601 αφορούν σε εκ περιτροπής απασχόληση. 

ΕΡΓΑΝΗ: Οκτώβριος 2019, ο χειρότερος από το 2001 στην απασχόληση

Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 248.592, ενώ οι αποχωρήσεις σε 374.260. Από τις 374.260 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.034 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 278.226 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών (Οκτώβριος 2019 και Οκτώβριος 2018), προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 5.581 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Οκτώβριο 2019 αρνητικό ισοζύγιο (-125.668) θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-120.087) τον Οκτώβριο του 2018. 

ΕΡΓΑΝΗ: Οκτώβριος 2019, ο χειρότερος από το 2001 στην απασχόληση

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.422.059 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.260.190, εκ των οποίων οι 1.375.826 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 884.364 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Δείτε όλα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας:

Page: /
SHARE:

24Media Network