Οι γυναίκες δουλεύουν πολύ, πληρώνονται εξωφρενικά λιγότερο σχετικά με τους άνδρες

Οι γυναίκες δουλεύουν πολύ, πληρώνονται εξωφρενικά λιγότερο σχετικά με τους άνδρες
SHUTTERSTOCK

Τεράστια μισθολογικά χάσματα και ανισότητες δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΦΚΑ για την ελληνική αγορά εργασίας. Αύξηση της ελαστικής απασχόλησης

Τα τεράστια μισθολογικά χάσματα και οι ανισότητες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας για την ίδια δουλειά μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτυπώνονται στα νέα στοιχεία του ΕΦΚΑ που αφορούν στον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με αυτά το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,58% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,39%. Και αν αυτά τα δεδομένα ισχύουν για τις γυναίκες που έχουν μια απλή σύμβαση εργασίας, χωρίς να είναι στελέχη επιχειρήσεων, εκεί που το μισθολογικό χάσμα προσλαμβάνει ιλιγγιώδεις διαστάσεις είναι στα λεγόμενα «υψηλά μισθολογικά κλιμάκια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι υψηλότερες αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.686,25 ευρώ για τους άνδρες και 2.805,37 ευρώ αντίστοιχα για τις γυναίκες στελέχη των επιχειρήσεων.

401,97 ευρώ μέσος μισθός για μερική απασχόληση - 1.211, 56 ευρώ για πλήρη εργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ του Δεκεμβρίου 2016, ο μέσος μισθός για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση ανήλθε στα 1.211,56 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,86 ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 που ήταν 1.204,70 ευρώ. Στη μερική απασχόληση ο μέσος μισθός ανήλθε στα 401,97 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,08 ευρώ (ήταν 412,05 τον Δεκέμβριο του 2015). Στο σύνολο των μισθωτών (με πλήρη και μερική απασχόληση) ο μέσος μισθός ανήλθε στα 961,97 ευρώ έναντι 973,26 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 11,29 ευρώ.

Η μείωση αυτή στον μέσο μισθό του συνόλου των μισθωτών εξηγείται από το ότι: α) στην αγορά εργασίας αυξήθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σχέση με Δεκέμβριο 2015 οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση κατά 64.903 άτομα και β) οι αντίστοιχοι μισθοί τους εμφανίζουν μείωση κατά 10 ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015. Έτσι παρά το δεδομένο της αύξησης των μισθών των εργαζομένων με πλήρη εργασία, η σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση και με μισθούς των 401,97 ευρώ επηρέασαν προς τα κάτω τον συνολικό μέσο μισθό των μισθωτών.

Αύξηση της ελαστικής απασχόλησης

Η οριακή αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης κατά 1.767 τον Δεκέμβριο του 2016 σε σχέση με Δεκέμβριο 2015, η εντυπωσιακή αύξηση των θέσεων της μερικής απασχόλησης κατά 64.903, οι αυξομειώσεις στους μισθούς ανάλογα με το είδος της σύμβασης εργασίας και οι σημαντικές διαφορές στους μισθούς ανδρών και γυναικών, είναι τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης του Δεκεμβρίου του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Τα συγκριτικά στοιχεία για τις θέσεις απασχόλησης είναι τα ακόλουθα : οι θέσεις πλήρους απασχόλησης τον Δεκέμβριο του 2016 ήταν 1.317.154, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015 ήταν 1.315.387. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης τον Δεκέμβριο του 2016 ανήλθαν σε 589.436, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015 ήταν 524.533.

SHARE:

24Media Network