Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις 32.433 προσλήψεις στους δήμους μέσω ΟΑΕΔ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις 32.433 προσλήψεις στους δήμους μέσω ΟΑΕΔ

Εδώ και μια εβδομάδα τρέχουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 32.433 προσλήψεις σε δήμους της χώρας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr ο ΟΑΕΔ έχει εκδώσει οδηγό που δίνει απαντήσεις στις ποιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και το δικαίωμα συμμετοχής από τους ανέργους

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις διάρκειας πέντε μηνών και αμοιβές 17,27 ευρώ ημερησίως και 431,75 ευρώ μηνιαίως αν είναι κάτω των 25 ετών, ενώ για όσους είναι ηλικίας άνω των 25 ετών οι αμοιβές θα είναι 19,81 ευρώ ημερησίως και 495,25 ευρώ μηνιαίως.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για να δικαιούμαι να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;Για να μπορεί ο εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες:

1  να έχει άνεργο σύζυγο εγγεγραμμένο άνεργο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

2. να είναι άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας

3. μακροχρόνια άνεργος (πάνω από 12 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένη ανεργίας ή αθροιστικά πριν και μετά το διάστημα προγραμμάτων κατάρτισης)

4. άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) -για τις ζητούμενες στη Δημόσια Πρόσκληση ειδικότητες

5. εγγεγραμμένος άνεργος άνω των 29 ετών.

Θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα. Τι πρέπει να κάνω;

Το πρώτο βήμα είναι η αίτηση, που γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η φόρμα για την υποβολή της αίτησης βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr, μέσα στο πλαίσιο που αναγράφει τον τίτλο του προγράμματος.

1) Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τις 06/04/2015 στις 10:00 το πρωί και το αργότερο έως τις 27/04/2015 στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησης στο σύστημα!2) Είναι απαραίτητο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων να εκτυπωθεί ή να σημειωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός) για

την αναζήτηση της σειράς κατάταξης των ενδιαφερομένων στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον τυχόν αποκλεισμό συμμετεχόντων (στον Πίνακα Αποκλειομένων). Εάν είναι οι αιτούντες πιστοποιημένοι χρήστες, τότε μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με τη χρήση ονόματος χρήστη και συνθηματικού (username και password).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης (κωδικός αριθμός) θα αποτελεί την ταυτότητα του συμμετέχοντα, λόγω της μη δημοσιοποίησης του ονοματεπωνύμου στους Πίνακες Αποτελεσμάτων.

Πώς θα υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση;

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν, αφού μπουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr, τη διαδρομή: e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, και στη συνέχεια, στην εμφανιζόμενη οθόνη, έχουν δύο επιλογές:

α) να πληκτρολογούν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους αν δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες και να συνεχίζουν στην υποβολή της αίτησης ή

β) να είναι πιστοποιημένοι χρήστες, δηλαδή να διαθέτουν κλειδάριθμο, όνομα χρήστη και συνθηματικό (βάσει του εντύπου Απόδοσης Στοιχείων Ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού που έχουν λάβει από την κατά τόπο Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και να τα έχουν ενεργοποιήσει με εγγραφή τους στο σύστημα),, οπότε και επιλέγουν την Είσοδο ως πιστοποιημένοι χρήστες.

Σημαντικό: αν δεν διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username και password) ως πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να αποθηκεύσουν τη σελίδα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (κωδικός αριθμός)που αποδεικνύει ότι η καταχώρηση έγινε με επιτυχία ή και να την εκτυπώσουν, ή να σημειώσουν τον κωδικό αριθμό της αίτησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα. Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την αίτησή τους.

Ήμουν επιτυχών και τοποθετήθηκα με προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση;

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν και όσοι εγγεγραμμένοι άνεργοι είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που είχαν προκηρυχθεί τόσο από τον ΟΑΕΔ στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 4, 5, 6 και 7/2013 όσο και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

Πώς μπορώ να διορθώσω/τροποποιήσω την αίτηση που υπέβαλα;

Είναι δυνατή η διόρθωση, η τροποποίηση και η συμπλήρωση της αίτησης που έχει υποβληθεί με ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ που υποβάλλεται σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ προηγούμενης αίτησης.

Εάν δεν έχω τη δυνατότητα να εκτυπώσω την αίτησή μου πώς μπορώ να έχω ένα αντίγραφό της ;

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος με εκτυπωτή, μπορεί να γίνει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και να διατηρηθεί ως αρχείο στον υπολογιστή.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να προσέλθω αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) του ΟΑΕΔ που είμαι εγγεγραμμένος, για την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών για το πρόγραμμα;

Υποχρεούνται να προσέλθουν μόνο οι άνεργοι που έχουν κάνει αίτηση ως αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, για να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (27/04/2015) και ώρα 15:00.

Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή μετά την 27-04-2015, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που ο άνεργος μονογονέας δεν ανήκει σε άλλη κατηγορία.

Σε περίπτωση που ο άνεργος ανήκει και σε άλλη κατηγορία και τη δηλώνει, χάνει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (διπλασιασμός μορίων ανεργίας) αλλά δεν αποκλείεται από τη διαδικασία.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω στον Ο.Α.Ε.Δ ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας;

Οι συμμετέχοντες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό ΔΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας κ.λπ., από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, και έχουν τη φροντίδα / επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Από ποια ηλικία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης;

Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 27/04/1997.

Οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις;

Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον οδηγό για τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika:

Στην τελική ευθεία οι 15.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την κοινωφελή εργασία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network