Ποιοι εξαιρούνται από το ΕΚΑΣ

Ποιοι εξαιρούνται από το ΕΚΑΣ

Διαβάστε σε ποιους θα καταβληθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και σε ποιους διακόπτεται

Σε 200.626 συνταξιούχους θα καταβληθεί με τη σύνταξη Ιουνίου το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), τα αναδρομικά του επιδόματος από 1/1/2012, το ποσό του επιδόματος του Ιουνίου, καθώς και το επίδομα των 30 ευρώ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι 175.979 είναι παλαιοί δικαιούχοι, 9.906 νέοι συνταξιούχοι, ενώ αποφασίστηκε η επαναχορήγηση σε 14.741 συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί το έτος 2011 ή και από προηγούμενα έτη.

Η χορήγηση του ΕΚΑΣ θα διακοπεί για 11.021 συνταξιούχους έναντι 16.275 συνταξιούχων το 2011.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται η χορήγηση σε 9.684 συνταξιούχους για τους οποίους διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το ίδιο θα ισχύσει και για 1.337 συνταξιούχους που δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας του 2012 ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορείς του εξωτερικού.

Οι συνταξιούχοι αυτών των κατηγοριών και προκειμένου να τους επαναχορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι 29/06/2012, στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις εξωτερικού της δεύτερης κατηγορίας θα χρειαστεί να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα (νόμιμα μεταφρασμένη) με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010 ή βεβαίωση από την τράπεζα πού κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού.

Ακόμη, διακόπτεται το επίδομα σε 13.261 συνταξιούχους (έναντι 19.579 το 2011) εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2012.

Οι συνταξιούχοι αυτοί θα λάβουν επιστολή από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης και εάν έχουν αντίρρηση μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

Σε ακόμη 8.381 (έναντι 12.059 το 2011) συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ, διότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν είναι δικαιούχοι του επιδόματος (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λπ. –κωδ. διακοπής 02, 04 μέχρι 07 και 11).

Στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα για την επαναχορήγηση θα ζητηθεί και βεβαίωση από τον άλλο φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010.

Στην εγκύκλιο επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγήθηκε αχρεωστήτως το ΕΚΑΣ 2012 για τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο 2012, λόγω υπέρβασης ή αλλαγής κλιμακίου, δεν θα αναζητηθούν τα ποσά από τους συνταξιούχους.

Άλλα ποσά ΕΚΑΣ αχρεωστήτως καταβληθέντα που δεν αναζητούνταν ως σήμερα ως καλοπίστως εισπραχθέντα, θα αναζητούνται εφεξής, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν στο επόμενο διάστημα σχετικά με το θέμα αυτό.

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που έχουν λάβει μειωμένη σύνταξη ως ασφαλισμένοι νέων περιοχών ή νέων επαγγελματικών κατηγοριών, το δικαιούμενο βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων ποσό του ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/3, ενώ πλήρη ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων το ποσό είναι μειωμένο κατά 20% (κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό).

SHARE:

24Media Network