Προκήρυξη για δικαστικούς υπαλλήλους

Προκήρυξη για δικαστικούς υπαλλήλους

Την ικανοποίησή του για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων και των καταστημάτων κράτησης εκφράζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την προκήρυξη θέσεων για 425 δικαστικούς υπαλλήλους

Την ικανοποίησή του για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων και των καταστημάτων κράτησης εκφράζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την προκήρυξη  θέσεων για 425 δικαστικούς υπαλλήλους που αφορά σε υποψήφιους που έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998.

Παράλληλα, αναμένεται σύμφωνα με το υπουργείο η διεξαγωγή προκήρυξης επιπλέον 780 θέσεων με στόχο να στελεχώσουν τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.  "Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή την εξέλιξη και ευελπιστεί ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα αποδώσει έναν κρίσιμο, για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων και των καταστημάτων κράτησης, αριθμό ανθρώπινου δυναμικού" αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (2.135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και δημοσιεύθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ (αρ. φύλλου 3) η υπ’ αριθμόν 1ΕΓ/2016.

Από τις θέσεις που προκηρύσσονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατανέμονται: α) 300 θέσεις Κλάδου/ Ειδικότητας ΠΕ Γραμματέων από τις 720 θέσεις ΠΕ, β) 50 θέσεις κλάδου ΤΕ Γραμματέων και 4 θέσεις Κλάδου/ Ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού από τις 372 θέσεις ΤΕ και γ) 21 θέσεις ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού και 50 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις 1043 θέσεις ΔΕ.

Δυνάμει της ως άνω προκήρυξης καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005, να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω προκήρυξης.

Στην ίδια προκήρυξη καθορίζονται: στο Κεφάλαιο Α΄ υπό Ι οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής και υπό ΙΙ τα Γενικά Προσόντα Διορισμού, στο Κεφάλαιο Β΄ η υποβολή αιτήσεων και η προθεσμία, στο Κεφάλαιο Γ΄ τα Κριτήρια κατάταξης οι Πίνακες κατάταξης και οι διοριστέοι, στο Κεφάλαιο Δ΄ τα σχετικά με το Διορισμό και στο Κεφάλαιο Ε΄ ό,τι αφορά τη Δημοσίευση της Προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 20η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο υποβολής της αίτησης στο ΑΣΕΠ, τη διεύθυνση αποστολής και κάθε άλλη πληροφορία που θα διευκολύνει τους δικαιούχους μπορεί να αναζητηθεί:

1) Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2016/May_2016/13052016_1.csp 

2) Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

http://www.minadmin.gov.gr/?p=16203 .

SHARE:

24Media Network