Συνταξιούχοι και επαγγελματίες μπροστά στο μνημονιακό βουνό

Συνταξιούχοι και επαγγελματίες μπροστά στο μνημονιακό βουνό

Οι περικοπές στις συντάξεις, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και όλες οι αλλαγές στα εργασιακά. Τι προβλέπει η συμφωνία

Τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ το 2019 περιγράφει το κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου, τονίζοντας ότι θα γίνει επανυπολογισμός όχι μόνο στις κύριες αλλά και στις επικουρικές συντάξεις, για να προκύψει η σχετική περικοπή.

Σύμφωνα με τα dikaiologitika , το κείμενο παράλληλα, αναφέρεται στην αύξηση των δαπανών για στοχοθετημένα κοινωνικά επιδόματα (επίδομα στέγασης, παροχές για παιδιά, σχολικά γεύματα, νηπιαγωγείο / προσχολική εκπαίδευση, Συγχρηματοδοτήσεις) 0,7% του ΑΕΠ, σε επενδύσεις δημόσιων υποδομών υψηλής ποιότητας 0,1-2,2% του ΑΕΠ και σε ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας 0,1-0,2% του ΑΕΠ. Επίσης, υπάρχει ειδική αναφορά στην αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους με συνέπεια την αύξησή τους και τονίζεται ότι θα υπάρχει έκπτωση 15% ειδικά για το 2018. Επίσης, επαναλαμβάνεται η συμφωνημένη απαίτηση για κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το 2019.

Στο μνημόνιο τονίζεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια γενική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, με στόχο εξοικονόμηση περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2018, κυρίως από πλευράς δαπανών. Η παραπάνω εξοικονόμηση προκύπτει πέραν της πλήρους απορρόφησης του αντίκτυπου της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012, περίπου 2% του ΑΕΠ.

Για την πλήρη εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων, οι αρχές θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:

i. Αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών παροχών. Προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα εντός και μεταξύ των γενεών και να απορροφηθεί πλήρως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν όλες οι υπάρχουσες συντάξεις με βάση τις νέες παραμέτρους του ενιαίου κανόνα συνταξιοδότησης που εφαρμόζεται στα συνταξιοδοτικά κέρδη σε τρέχουσα αξία, πλην του ΟΓΑ. Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ, τα δεδουλευμένα δικαιώματα έως το 2014 θα υπολογιστούν εκ νέου με ένα συντελεστή απόκτησης 0,45, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το τρέχον σύστημα

Ii. Ο ατομικός επανυπολογισμός του συνταξιοδοτικού επιδόματος σύμφωνα με τους νέους ομοιόμορφους κανόνες πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017.

Iii. Εκ νέου υπολογισμός και επεξεργασία αιτήσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τους νέους κανόνες περί παροχών (νόμος 4387/2016). Τουλάχιστον το 10% όλων των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μεταξύ 13 Μαΐου 2016 και Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου και να υποβληθεί σε προηγούμενη ενέργεια και 20% περαιτέρω έως το τέλος του 2017

Iv. ΕΚΑΣ: Το μνημόνιο υπενθυμίζει την υποχρέωση της κυβέρνησης να καταργήσει το ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους έως το τέλος Δεκεμβρίου 2019, μειώνοντας τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 570 εκατ ευρώ μέχρι το 2017, μείωση που θα φτάσει τα 808 εκατ. ευρώ έως το 2018 τα 853 εκατ. ευρώ μέχρι το 2019.

V. Εναρμόνιση των κανόνων παροχών. Η ελληνική πλευρά καλείται να ενοποιήσει τους κανόνες σχετικά με τις παροχές κοινωνικής μέριμνας και αναπηρίας, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση των επιδομάτων αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018 με τρόπο που δεν αυξάνει τις δαπάνες.

Vi. Οφέλη για προηγούμενες υψηλότερες εισφορές. Τα οφέλη θα πρέπει να παρέχονται με φορολογικά ουδέτερο τρόπο, με βάση μόνο τα ποσοστά αυτοτέλειας κατά την έννοια του πρωτογενούς νόμου. Βάση συνεισφοράς για αυτοαπασχολούμενους. Ως προηγούμενη ενέργεια, οι αρχές τροποποιούν τον νόμο περί συντάξεων έτσι ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η βάση εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους να ορίζεται ως τα ακαθάριστα κέρδη πριν από τις υποχρεώσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Η βάση εισφορών μειώνεται προσωρινά κατά 15% το 2018, χωρίς περαιτέρω μειώσεις

Οι αρχές θα διασφαλίσουν επίσης ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να διατηρεί αυτόματα ηλεκτρονικά αρχεία σχετικά με το ιστορικό των υπηρεσιών για τους συνταξιούχους. Παρόμοιο αρχείο θα δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ και για τους ασφαλισμένους. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί αρχείο για το 50% των ασφαλισμένων και το υπόλοιπο 50% μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Η συγχώνευση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης  θα οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του συνολικού προσωπικού. Κατά προτεραιότητα, το ειδικευμένο προσωπικό θα στραφεί στην εκκαθάριση των μη επεξεργασμένων συνταξιοδοτικών απαιτήσεων και στη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ή θα μεταφερθεί σε άλλες διοικήσεις. Το προσωπικό που δεν θα παραμείνει στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ, στις Εθνικές Αναλογιστικές Αρχές και στον ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Οι αρχές θα επαναλάβουν την τακτική δημοσίευση της έκθεσης Helios, η δομή και το περιεχόμενο της οποίας θα καθοριστούν σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα.

πηγή: dikaiologitika

φωτογραφία: sooc

SHARE: