ΥΠΕΣΔΑ: Πρόσκληση για 40 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου - Υποδοχής - Ένταξης

ΥΠΕΣΔΑ: Πρόσκληση για 40 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου - Υποδοχής - Ένταξης
@GEORGIAPANAGOPOULOU

Σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα προχωρά η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου - Υποδοχής - Ένταξης

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-Υποδοχής-Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας μετανάστευσης), προκειμένου να στελεχωθεί, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι σαράντα (40) και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Τριάντα τέσσερις (34) ΠΕ εκ των οποίων:

– ΠΕ Μηχανικών με εμπειρία σε διαχείριση έργων ΚΠΣ- ΕΣΠΑ ή/ και σε έργα υποδομών δημοσίων έργων ή/ και σε ιδιωτικά έργα κατασκευών

– ΠΕ Νομικών Επιστημών με εμπειρία σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων

– ΠΕ Κοινωνικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, (κατά προτίμηση Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους) με εμπειρία σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου.

– ΠΕ Οικονομολόγων –Οικονομικών Επιστημών με εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

– ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, θέματα επικοινωνίας – πληροφόρησης – δημοσιότητας ή / και διαφήμισης και Τεχνική Βοήθεια.

2. Δύο (2 ΤΕ) εκ των οποίων:

– ΤΕ Πληροφορικών με εμπειρία στο ΟΠΣ.

– ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή/και οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

3. Τέσσερις (4) ΔΕ Πληροφορικής ή Διοικητικών Γραμματέων με αντίστοιχη εμπειρία.

Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΜΚΟ καθώς και πολύ καλή (επίπεδο C1) γνώση Αγγλικών θα συνεκτιμηθεί θετικά για την κάλυψη επιμέρους θέσεων.

Η αξιολόγηση του υποψηφίου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει εξέταση του φακέλου του υποψηφίου, και το δεύτερο συνέντευξη προεπιλογής αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης. Επιπλέον προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί να μην έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές στον υποψήφιο και να μην εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία.

Το ανωτέρω προσωπικό δύναται να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 και το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ή αποσπασθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υποδείγματα αίτησης και βιογραφικών

Διαβάστε ακόμη στην aftodioikisi.gr:

Πρόγραμμα γαλλοφωνίας για δημοσίους υπαλλήλους – Πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Σε δύο φάσεις το νέο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων – Τι αλλάζει με το κυβερνητικό σχέδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αυτοδιοίκηση
SHARE: