ΕΣΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΕΣΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Στις 17 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων. Δικαιούχοι, όροι και προϋποθέσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που αφορά στη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει ακριβώς σε έναν μήνα και συγκεκριμένα στις 17 Μαρτίου.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και απώτερο στόχο την τόνωση του επιχειρείν και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

- Άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

- Επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ποσό επιδότησης

Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ με σκοπό τη σύσταση επιχείρησης σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Υλικά και Κατασκευές

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Υγεία - Φάρμακα

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ο ενδιαφερόμενος να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Υποβολή αιτήσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 17 Μαρτίου, ενώ θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Απριλίου. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις 27 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το γραφείο πληροφόρησης: Μεσογείων 56, Αθήνα, στο τηλέφωνο 801 11 36 300 (ώρες λειτουργίας 08:30 έως 19:00), αλλά και να ενημερωθούν διαδικτυακά: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΣΠΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΣΠΑ: Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις νέες δράσεις

ΕΣΠΑ: Όλες οι προκηρύξεις για το 2016

SHARE:

24Media Network