Εθνική Τράπεζα: Νέος πρόεδρος ο Θωμόπουλος

According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 /   , 25        .      .    26 . , 25 , 2014
According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 / , 25 . . 26 . , 25 , 2014 NIKOS LIBERTAS / SOOC

Με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένει η αγορά την ανακοίνωση του ΤΧΣ σχετικά με την εκλογή Παν. Θωμόπουλου, στη θέση του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας

Ομόφωνα και με συντριπτική πλειοψηφία, εξελέγη νέος πρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα, ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος. Με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα άλλα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Τράπεζας, επέλεξαν τον κ. Θωμόπουλο για τη θέση του προέδρου.

Άμεσα αναμένεται η απάντηση του Ταμείου που θα δώσει τον τόνο στις εξελίξεις. Πάντως όπως έγραψε το news247, το βράδυ της Τρίτης, επιχειρήθηκε λύση κατευναστική και οριστική για το θέμα.

ADVERTISING

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνεδρίασε και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

• Παναγιώτης- Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος

• Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,Εκτελεστικό μέλος

• Arthur Michae Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος

• Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος

• Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος

• Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

• Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας ΔΣ και Επιτροπών ορίστηκε ο Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία. Παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον δήλωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον σημαντικόρόλοτου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικούμετόχου, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κατευναστική λύση στην Εθνική, με 'από μηχανής Θεό' την ΤτΕ

SHARE:

24Media Network