Εξωδικαστικός μηχανισμός: "Αυτόματη" ρύθμιση οφειλών ως 300.000 ευρώ

Πολίτες περιμένουν στην ουρά σε εφορία στο κέντρο της Αθήνας
Πολίτες περιμένουν στην ουρά σε εφορία στο κέντρο της Αθήνας ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 50.000 στις 300.000 θα αυξάνει την αυτοματοποιημένη ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού θα περιλαμβάνει η τροπολογία που θα παρατείνει την λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου ως το τέλος του 2019

Την παράταση λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων μέχρι και τις 31/12/2018 προανήγγειλε χθες στην ομιλία του στην Βουλή ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης , υπουργός οικονομίας και ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης.

Όπως είπε, η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής.

ADVERTISING

Στην ίδια τροπολογία όμως θα υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις.

Η πρώτη, που αφορά τις περισσότερες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, είναι ότι αυξάνεται το όριο για την αυτοματοποιημένη ρύθμιση οφειλών μέχρι και σε 120 δόσεις, ενώ αυξάνεται για δεύτερη φορά από τις 50,000 ευρώ που ισχύει σήμερα στις 300.000 ευρώ.

Τα κριτήρια υπαγωγής στην τυποποιημένη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού που πρέπει να πληροί σωρευτικά ο οφειλέτης είναι τα ακόλουθα:

• Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό.

• Το σύνολο των οφειλών του, όπως αυτές θα διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση: α) των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, β) του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από φορολογικά πρόστιμα και γ) του 85% των απαιτήσεων Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και πρόστιμα, μπορεί να είναι έως οκτώ φορές μεγαλύτερο από το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

Οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των οφειλών, αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

• Ο αριθμός τους προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία φτάνουν ως τις 120, προς τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές (π.χ. προμηθευτές) έως 24 και προς εργαζόμενους έως 6. Ωστόσο, εάν η βασική οφειλή προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι έως 3.000 ευρώ ανά πιστωτή ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται προς τους εν λόγω πιστωτές το πολύ σε 36.

• Ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και σε μια ακόμη περίπτωση: εάν το 2,75% του EBITDA είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται.

 Ρύθμιση οφειλών για εμπόρους

Λύνοντας ένα πρόβλημα που υπήρχε με τον εξωδικαστικό ειδικά για τους εμπόρους η τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα θα περιέχεται διάταξη σύμφωνα με την δυνατότητα έμποροι για τους οποίους η πολυμερής διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των πιστωτών αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών ( τράπεζες , προμηθευτές) να μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο.

Να διαπραγματευτούν δηλαδή με το υπουργείο οικονομικών και τον ΕΦΚΑ με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να κλείσουν σε μια ρύθμιση έως και 120 δόσεων ( ανάλογα με το ύψος της οφειλής ) τα χρήματα που οφείλουν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

SHARE:

24Media Network