Εξοντωτικά πρόστιμα από 1.000 για εκπρόσθεσμες δηλώσεις

Εξοντωτικά πρόστιμα από 1.000 για εκπρόσθεσμες δηλώσεις

Ακόμα και για πολύ μικρές παραβάσεις θα επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από την εφορία

Εξοντωτικά πρόστιμα θα επιβάλλονται πλέον από την εφορία στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες ακόμη και για πολύ μικρές φορολογικές παραβάσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά με τα οποία θα επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι θα είναι τόσο δυσανάλογα με το μέγεθος των εντοπιζόμενων φορολογικών παραβάσεων ώστε θεωρείται πλέον βέβαιο ότι εάν δεν ανασταλεί η εφαρμογή τους, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από τη λαίλαπα του Μνημονίου θα βάλουν οριστικά λουκέτο.

Από την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ένα νέο επαχθές καθεστώς χρηματικών ποινών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα:

1. Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλει εμπρόθεσμα (καθυστερήσει έστω και για μία μέρα να υποβάλει) οποιαδήποτε φορολογική δήλωση θα κληθεί να πληρώσει:

* αυτοτελές πρόστιμο 1.000 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία (εσόδων - εξόδων ή πρώην β' κατηγορίας) ή 2.500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας)

* πρόστιμο 10% επί του φόρου που δεν καταβλήθηκε, σε περίπτωση που η εξόφλησή του καθυστερήσει για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία που θα έπρεπε κανονικά να είχε πληρωθεί ή 20% εάν η καθυστέρηση πληρωμής φτάσει τους 12 μήνες ή 30% εάν η καθυστέρηση φτάσει τα 2 έτη.

* τόκους υπολογιζόμενους τόσο επί του οφειλόμενου φόρου όσο και επί των προστίμων, με ετήσιο επιτόκιο 8,79%, δηλαδή με 0,73% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση για την πληρωμή φόρου θα υποχρεωθεί να καταβάλει:

* αυτοτελές πρόστιμο 1.000 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία (εσόδων - εξόδων ή πρώην β' κατηγορίας) ή 2.500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας)

* πρόστιμο ίσο με το 100% του φόρου που απέφυγε να πληρώσιε με τη μη υποβολή δήλωσης

* πρόστιμο 10% επί του φόρου που δεν καταβλήθηκε σε περίπτωση που η εξόφλησή του καθυστερήσει για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία που θα έπρεπε κανονικά να είχε πληρωθεί ή 20% εάν η καθυστέρηση φτάσει τους 12 μήνες ή 30% για καθυστέρηση 2 ετών

* τόκους υπολογιζόμενους τόσο επί του οφειλόμενου φόρου όσο και επί των προστίμων, με ετήσιο επιτόκιο 8,79%, δηλαδή με 0,73% για κάθε μήνα καταβολής

3. Εάν η παράβαση επαναληφθεί εντός 5 ετών τα αυτοτελή πρόστιμα των παραπάνω περιπτώσεων (1.000 ευρώ, 2.500 ευρώ) θα διπλασιάζονται.

Σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός 5 ετών, τα αυτοτελή πρόστιμα των παραπάνω περιπτώσεων θα τετραπλασιάζονται.

SHARE:

24Media Network