Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Υπάρχουν αδυναμίες στην εποπτεία των τραπεζών από την ΕΚΤ

The euro sign sculpture stands outside the European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt, Germany, on Thursday, Dec. 3, 2009. ECB President Jean-ClaueTrichet said the ECB will scale back its flagship emergency financing operations next year as the euro region starts an "uneven" recovery. Photographer: Hannelore Foerster/Bloomberg
The euro sign sculpture stands outside the European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt, Germany, on Thursday, Dec. 3, 2009. ECB President Jean-ClaueTrichet said the ECB will scale back its flagship emergency financing operations next year as the euro region starts an "uneven" recovery. Photographer: Hannelore Foerster/Bloomberg BLOOMBERG

Στην έκθεσή τους, οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν "ελλείψεις" στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για να αναγνωρίσει πιθανά τραπεζικά προβλήματα σε πρώιμο στάδιο και για να ανταποκριθεί σε μία κρίση

Με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία για μία ακόμη φορά δεν επέτρεψε πλήρη πρόσβαση στους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε μία ακόμη μελέτη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η ΕΚΤ αρνείται τον έλεγχο των ειδικών, με την δικαιολογία των εμπιστευτικών εγγράφων -η πρώτη ήταν για το report που έκρινε τα ελληνικά οικονομικά προγράμματα. Οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ευρωπαϊκών οργάνων έκριναν ότι «παρ’ όλο που η ΕΚΤ έχει θεσπίσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες που χρήζουν αντιμετώπισης».

Στην έκθεσή τους που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί η καθοδήγηση που παρέχεται στο προσωπικό όσον αφορά τις αξιολογήσεις έγκαιρης παρέμβασης καθώς και τις αξιολογήσεις του κατά πόσον ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης φερεγγυότητας».

ADVERTISING

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε το 2014 την ευθύνη άσκησης τραπεζικής εποπτείας, στο πλαίσιο της συγκρότησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Από την άποψη αυτή, αποστολή της ΕΚΤ είναι να συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος. Στην άμεση αρμοδιότητά της υπάγονται περί τους 120 τραπεζικούς ομίλους στη ζώνη του ευρώ, ενώ άλλοι τραπεζικοί όμιλοι εποπτεύονται από εθνικούς εποπτικούς φορείς σε στενή συνεργασία μαζί της.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ όσον αφορά ένα συγκεκριμένο εποπτικό καθήκον, αυτό της διαχείρισης κρίσεων. Διαπιστώνουμε ότι η ΕΚΤ έχει θεσπίσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στον σχεδιασμό και ενδείξεις ανεπαρκούς εφαρμογής που χρήζουν αντιμετώπισης.

«Παρά τις ορισμένες αδυναμίες του αρχικού σχεδιασμού και την ανάγκη καλύτερης κατανομής του προσωπικού στις πλέον επείγουσες καταστάσεις, οι πόροι που διατίθενται για την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και την εποπτεία των τραπεζών που έχουν περιέλθει σε κρίση κρίνονται επαρκείς», αναφέρουν οι ελεγκτές. «Την περίοδο που διανύουμε, η ΕΚΤ επεξεργάζεται τις τελικές ρυθμίσεις εξωτερικής συνεργασίας και συντονισμού με άλλες εποπτικές αρχές, καθώς και με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Ωστόσο, τα εκκρεμή ζητήματα είναι πιθανόν να καθυστερήσουν και να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του συντονισμού», τονίζουν.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν μια σειρά συστάσεων που αφορούν την καλύτερη αξιοποίηση των αξιολογήσεων των σχεδίων ανάκαμψης, την ανάπτυξη επιχειρησιακών κατευθυντήριων οδηγιών για τις δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων και την ενίσχυση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων διαχείρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΚΤ, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network