Πώς να αποφύγετε λάθη στη φορολογική δήλωση μέσω TAXISnet

Πώς να αποφύγετε λάθη στη φορολογική δήλωση μέσω TAXISnet

Απαντήσεις σε 27 κρίσιμα ερωτήματα των φορολογούμενων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωσή τους μέσω TAXISnet, παρέχει με ειδικό ενημερωτικό οδηγό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Διαβάστε τον οδηγό σωστής συμπλήρωσης

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων άρχισε από την περασμένη Δευτέρα, κατ’ αρχήν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και οι «οδηγίες προς ναυτιλομένους» της ΓΓΠΣ, έχουν ως εξής:

* Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα

«Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές, κάνετε κλικ εδώ.." (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...).

* Τι πρέπει να κάνω; Κάνετε κλικ και επιλέξτε: Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτή την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...).

Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www1.gsis.gr'; (Would you like to allow pop-ups from 'www1.gsis.gr';). Επιλέξτε ΝΑΙ (YES) Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)».

* Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ;;;; σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

«Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείται λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ».

*Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

«Θα επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και μετά θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με την μεταβολή)».

*Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

«Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου. Μετά από αυτό, θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με τη μεταβολή)».

* Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

«Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ. Στη συνέχεια, θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων». Μετά από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με τη μεταβολή)».

* Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;

«Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 9 με τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών που σας βαρύνουν και τον πίνακα 3 με τον αριθμό των μελών».

* Πώς καταχωρώ περισσότερες από 4 εγγραφές στον πίνακα 4.β4 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις με βάση το αντικειμενικό σύστημα);

«Συμπληρώνετε αναλυτικά τις 3 πρώτες γραμμές, στην 4η γράφετε ως συνημμένη κατάσταση και στον κωδικό 915 γράφετε το σύνολο του γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει από τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού».

* Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2010, πώς το δηλώνω;

«Εάν αυτές εμφανίζονται στον πίνακα, χαρακτηρίστε και τις δύο ως κύριες, κάντε μεταφορά στη δήλωση, επιλέξτε την τελευταία κύρια κατοικία και κάνετε ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο».

* Θέλω να συμπληρώσω τον πίνaκα 5.1 και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχω στην κατοχή μου. Ποια θα δηλώσω;

«Δηλώνετε όποια ακίνητα θεωρείτε ότι ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια-1η δευτερεύουσα-2η δευτερεύουσα και λοιπές) και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση».

* Θέλω να συμπληρώσω τον πίνακα 5.1 και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που θέλω να δηλώσω.

«Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε, θα τα χαρακτηρίσετε ανάλογα (κύρια-1η δευτερεύουσα-2η δευτερεύουσα και λοιπές) και τέλος θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση».

* Αδυναμία συμπλήρωσης της ένδειξης "Φιλοξενούμενος" στο πεδίο "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή". Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

«Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί, χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811. Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.)».

* Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα

«Α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Β) Αυτός που το κατοικεί , το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 ( δωρεάν παραχωρημένη κατοικία)».

* Δεν συμφωνώ με κάποια από τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στον πίνακα 5.1γ. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα;

«Τα στοιχεία αυτοκινήτων έχουν συμπληρωθεί με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας μας. Εάν διαφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο των κωδικών (750,751,752,753) για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη αυτοκινήτου. Οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1. Για την ενημέρωση του αρχείου των οχημάτων που τηρείται στην υπηρεσία μας, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ. Στον πίνακα 5.1γ επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο και καταχωρείτε με την σειρά όλα τα αυτοκίνητα, τα οποία σας ανήκουν και στη συνέχεια μεταφορά στη δήλωση. Στις τρεις πρώτες γραμμές θα εμφανισθούν αναλυτικά τα στοιχεία των τριών αυτοκινήτων και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτά και στην 4η γραμμή το λεκτικό «ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» και στον κωδικό 857-858 η αντικειμενική δαπάνη των λοιπών αυτοκινήτων».

* Πώς μπορώ να τροποποιήσω- διαγράψω στοιχεία του πίνακα 5γ (αυτοκινήτων);

«Για οποιαδήποτε τροποποίηση- διαγραφή θέλετε να πραγματοποιήσετε, θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία που θέλετε και τέλος μεταφορά στη δήλωση. Για να τροποποιήσετε στοιχεία από τα εμφανιζόμενα αυτοκίνητα, πρώτα κάντε Διαγραφή της εγγραφής, και στη συνέχεια εισαγωγή Νέας Εγγραφής με τα σωστά στοιχεία. Εάν τροποποιήσετε στοιχεία αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε Μεταφορά στη Δήλωση. Εάν ΔΕΝ έχετε τροποποιήσει κανένα στοιχείο, επιλέξτε Επιστροφή στη Δήλωση».

* Πώς δηλώνει εταίρος- διαχειριστής- διευθύνων σύμβουλος τα αυτοκίνητα που τον βαρύνουν;

«Στις περιπτώσεις εταίρων ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμων ή αστικών καθώς και κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους ΕΙΧ Ιδ. Χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στους εταίρους, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Εταιρίας. Από την κατάσταση των αυτοκινήτων, θα πρέπει να μεταφερθεί στη δήλωση, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη, ενώ τα υπόλοιπα διατηρούνται στο αρχείο σας. Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί από αυτοκίνητο εταιρίας συμπληρώνεται στο όνομα του φορολογούμενου που τον βαρύνει».

* Πώς καταχωρώ στον πίνακα 6.9 ( ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης )όταν έχω περισσότερους από 2 εκμισθωτές;

«Στην 1η γραμμή καταχωρείτε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή με το μεγαλύτερο μίσθωμα και το ποσό στον κωδικό 793. Στη 2η γραμμή στο πεδίο ονοματεπώνυμο, γράφετε ως συνημμένη κατάσταση, το πεδίο ΑΦΜ εκμισθωτή το αφήνω κενό και στον κωδικό 615 γράφετε το άθροισμα των υπολοίπων».

* Πώς συμπληρώνονται στοιχεία εργοδότη σε περίπτωση πολλών εργοδοτών;

«Εφόσον είστε μισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούμενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε (5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραμμές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα μεγαλύτερα ποσά εισοδήματος και στην πέμπτη γραμμή την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» με ποσό το σύνολο του υπολειπόμενου εισοδήματός σας».

* Υπέβαλα την δήλωση Ε1 οριστικά και ξέχασα να συμπληρώσω κάποιον κωδικό. Τι κάνω;

«Ενημερωθείτε από τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης, και εάν ο κωδικός που ξεχάσατε επιδέχεται τροποποίηση, απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ για να κάνετε τροποποιητική δήλωση».

* Θέλω να συμπληρώσω στοιχεία στον πίνακα 10 και το σύστημα δεν με αφήνει.

«Οι κωδικοί 901 και 902 θα συμπληρωθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων»

*  Πώς μπορώ να υποβάλω τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος;

«Η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ με την εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης σας. Σημειώνεται ότι η ΔΟΥ θα μπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής /συμπληρωματικής σας δήλωσης, μετά την ενημέρωση του συστήματος TAXIS σχετικά με την εκκαθάριση της δήλωσής σας. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας για την υποβολή της τροποποιητικής /συμπληρωματικής σας δήλωσης, μετά την παραλαβή του Εκκαθαριστικού σας Σημειώματος μέσω των ΕΛΤΑ».

* Τι γίνεται στην περίπτωση που η είσπραξη επιστροφής φόρου είναι πάνω από 1.500 ευρώ;

«Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εάν η επιστροφή φόρου σας ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ τότε, με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σας σταλεί από τη ΓΓΠΣ, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τη δήλωσή σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού».

* Είναι έγκυρο το εκκαθαριστικό σημείωμα που εκτυπώνεται μέσω του Τaxisnet;

«Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που μπορείτε να εκτυπώσετε αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσής σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Η επιστροφή ή εξόφληση του πιστωτικού ή χρεωστικού ποσού φόρου γίνεται, με τη γνωστή σας διαδικασία, μετά την αποστολή από τη ΓΓΠΣ του εκκαθαριστικού σημειώματος, το οποίο θα λάβετε ταχυδρομικώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας- αποδέκτης του Εκκαθαριστικού σας Σημειώματος αμφισβητήσει την εγκυρότητά του, μπορείτε να του υποδείξετε να επισκεφθεί το δικτυακό μας τόπο (www.gsis.gr) και να ακολουθήσει τη διαδρομή:

On line Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς Πολίτες / Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση

Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων

Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού

Στη σελίδα αυτή, ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του Εκκαθαριστικού που τον ενδιαφέρει».

* Πώς υποβάλλεται το Ε2 από τη σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων;

«Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2, είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου / συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

* Συμπληρώνω σωστά την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακινήτων και εμφανίζεται μήνυμα <<το πεδίο δέχεται μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες>> . Τι πρέπει να κάνω;

«Στο πεδίο που αναγράφετε το ποσοστό συνιδιοκτησίας, θα πληκτρολογήσετε μόνο το ποσοστό που σας αναλογεί και όχι το σύμβολο %».

* Πώς υποβάλλεται το Ε3 από την επιτηδευματία σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων;

«Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση (με υπόχρεο τον σύζυγό της)».

* Πώς υποβάλλονται τα συμπληρωματικά έντυπα Ε2 και Ε3;

«Εφόσον υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής συμπληρωματικών εντύπων (Ε2 ή/ και Ε3), αυτά πρέπει να υποβληθούν πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικά. Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), τυχόν συμπληρωματικά έντυπα μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ, με συμπληρωματική δήλωση, μετά την παραλαβή του οριστικού εκκαθαριστικού σημειώματος μέσω ταχυδρομείου».

* Προσπαθώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά το Ε9 και δεν μου δίνεται η δυνατότητα αυτή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

«Η δήλωση Ε9 θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο διάστημα από 1/6/2011-30/6/2011».

SHARE:

24Media Network