Διαμάχη για το Taxis

Διαμάχη για το Taxis

Νέα κόντρα μεταξύ του υπουργείου οικονομικών και της ΓΓΔΕ, με αφορμή την φορολόγηση φοιτητών και ανέργων με βάση τεκμαρτά εισοδήματα ή πολύ χαμηλά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Μετά την διάσταση απόψεων σχετικά με την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών στο κτήριο του Κεράνη τώρα η ΓΓΔΕ φαίνεται ότι αμφισβητεί ότι υφίσταται λόγος επανεκκαθάρισης συγκεκριμένων φορολογικών δηλώσεων φορολογούμενων όπου εκκαθαρίστηκε υπερβολικά υψηλός φόρος από ελάχιστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Η ΓΓΔΕ επικαλείται κείμενη διάταξη με βάση την οποία σε περίπτωση όπου ο υπόχρεος ακόμη και ένα πολύ μικρό εισόδημα από μισθωτή εργασία το οποίο υπολείπεται του εισοδήματος από κεφάλαιο ( δηλαδή ενοίκια τόκους μερίσματα) προβλέπεται να φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή με 26% από το πρώτο ευρώ και επιπρόσθετη προκαταβολή φόρου συνεπώς δεν έχει γίνει κανένα λάθος στην εκκαθάριση και δεν υπάρχει υποχρέωση νέου υπολογισμού του φόρου.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία με αφορμή δημοσιεύματα περί λάθους στην εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων τονίζεται ότι:

Με την περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 και έχει εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος) φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα), ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (αγοραπωλησία μετοχών, χρεογράφων, αμοιβαίων, κλπ. – Άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.) και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Δηλαδή, αν το εισόδημα προέρχεται μόνο από τις παραπάνω πηγές, τότε φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.

Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα και από μισθωτή εργασία, τα οποία είναι μικρότερα από το εισόδημα, που προκύπτει από τις παραπάνω πηγές (κεφαλαίου ή υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου), τότε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δεύτερη αυτή διάταξη εξηγεί κατά την ΓΓΔΕ και την περίπτωση φοιτήτριας με εισόδημα 1.516 ευρώ η οποία έλαβε εκκαθαριστικό 807 ευρώ προκαλώντας και τα δημοσιεύματα για φουσκωμένα εκκαθαριστικά Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα "Φοιτήτρια απέκτησε το 2015 εισόδημα από ενοίκια ύψους 1.200 ευρώ. Επιπλέον, το 2015 εργάστηκε για ένα μήνα το καλοκαίρι και απέκτησε εισόδημα 316 ευρώ. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά της ήταν, δηλαδή, μόλις 1.516 ευρώ. Όταν προχώρησε στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (του εντύπου Ε1), το σύστημα TAXIS της καταλόγισε φόρο προς πληρωμή 807,22 ευρώ (!), υπολογίζοντας ως φορολογητέο εισόδημα το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός προέκυψε, επειδή το σύστημα υπολόγισε επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος των 1.484 ευρώ (3.000 ευρώ συνολικό τεκμαρτό εισόδημα – 1.516 ευρώ δηλωθέν εισόδημα = 1.484 ευρώ πρόσθετη διαφορά .τεκμαρτού εισοδήματος) φόρο με συντελεστή 26% και στη συνέχεια πρόσθεσε και προκαταβολή φόρου 75%.

Η εξήγηση του υψηλού φόρου είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε ένα ελάχιστο εισόδημα από μισθωτή εργασία το οποίο ήταν μικρότερο από το εισόδημα από κεφάλαιο (το ενοίκιο των 1200 ευρώ) που προέκυπτε από την οικία που νοίκιαζε . Συνεπώς η συγκεκριμένη κοπέλα «τιμωρήθηκε» νομίμως από την εφορία με το να της ζητά τώρα να πληρώσει φόρο που αντιστοιχεί σε κάποιον που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Μετά την επεξήγηση αυτή η ανακοίνωση της ΓΓΔΕ καταλήγει σημειώνοντας:

«Συνεπώς, οι εκκαθαρίσεις γίνονται – όπως και πέρυσι – σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν υπάρχει θέμα λανθασμένης εκκαθάρισης από το TAXIS» .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Taxis: Επανεκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων μετά τη γκάφα

Απίστευτη γκάφα του Taxis 'φουσκώνει' τα εκκαθαριστικά

SHARE:

24Media Network