Κανένα στοιχείο από τις λίστες του Λιχτενστάιν

Κανένα στοιχείο από τις λίστες του Λιχτενστάιν

Δεν προέκυψαν στοιχεία κατά τους ελέγχους του ΣΔΟΕ για τους Έλληνες καταθέτες του Λιχτενστάιν. Τι δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών στη Βουλή

Δεν κατέστη δυνατόν να στοιχειοθετηθούν φορολογικές ή άλλου είδους παραβάσεις από τις 17 υποθέσεις που ερεύνησε το ΣΔΟΕ, Ελλήνων καταθετών στο Λιχτενστάιν.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Ψυχάρη.

Ο υφυπουργός Οικονομικών στην έγγραφη απάντησή του αναφέρει επίσης για τον έλεγχο εμβασμάτων στο εξωτερικό της περιόδου 2009 - 2012 ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και καλύπτεται από τη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας.

Τα στοιχεία που αφορούν τους καταθέτες περιήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 2012 και διαβιβάστηκαν αμελλητί προς επεξεργασία και αξιοποίηση στο ΣΔΟΕ.

Τα εν λόγω στοιχεία παραλήφθηκαν με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Φορολογικές Αρχές και ακολουθήθηκαν όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο για τυχόν εντοπισμό διαφυγούσας φορολογητέας ύλης.

Υπενθυμίζεται πως πέρα από τη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου είχε επισημάνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί ποιους φορολογουμένους αφορούν οι εν λόγω υποθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Λίστα Ελλήνων καταθετών σε Λιχτεστάιν και Λουξεμβούργο ερευνά το ΣΔΟΕ

SHARE: