Μικρότερα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις έως το 2012

Μικρότερα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις έως το 2012

Με την τροπολογία αντικαθίστανται οι μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013

Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις χρήσεων έως 31.12 2012 προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Με την τροπολογία που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υφυπουργός, Κατερίνα Παπανάτσιου, που κατατέθηκε σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο της Βουλής αντικαθίστανται οι μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997. (Πρόσθετος φόρος 1% για εκπρόθεσμη δήλωση 2% για ανακριβή και 2,50% για μη υποβολή δήλωσης) εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του Κώδικα Φο0ρολογικών Διαδικασιών , εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Με τις  διατάξεις αυτές προβλέπεται ηπιότερη αντιμετώπιση των εκπρόθεσμων δηλώσεων με πρόσθετο φόρο ο οποίος ορίζεται με ειδική πράξη.

Διευκρινίζεται ότι ποσά που κατατέθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν κατά περίπτωση μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας και που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

SHARE:

24Media Network