Οι αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις

Οι αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις

Μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από αυτό τον μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα λόγω της νέας κλίμακας φορολογία εισοδήματος του μειωμένου αφορολόγητου και την κλιμακωτή εισφορά αλληλεγγύης. Ποιοι και πόσο θα επηρεαστούν

Μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από αυτό τον μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα λόγω της νέας κλίμακας φορολογία εισοδήματος του μειωμένου αφορολόγητου και την κλιμακωτή εισφορά αλληλεγγύης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα έως 617 ευρώ και όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαία σύνταξη έως 720 ευρώ δεν θα διαπιστώσουν κάποια μείωση, καθώς για αυτούς δεν αλλάζει κάτι στην παρακράτηση του φόρου. Από εκεί και πάνω, όμως, και μέχρι ποσό μισθού 2.000 ευρώ ή σύνταξης έως 2.250, θα υποστούν μειώσεις από 3 έως 29 ευρώ και μαζί με την νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης θα φτάσει τα 45 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα με βάση την εγκύκλιο που έδωσε πριν λίγη ώρα στην δημοσιότητα η ΓΓΔΕ η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις, διενεργείται βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα.

Κλιμάκιο εισοδήματος   Συντελεστής     φόρος κλιμακίου     Ετήσιο εισόδημα     φόρος

 20.000                                    22%                      4400                       20.000                4400

 10.000                                     29%                     2900                       30.000                7300

 10.000                                     37%                     3700                       40. 000               11000

Υπερβάλλον    45%

Ο φόρος μειώνεται ανάλογα με βάση τα νέα όρια του αφορολόγητου ως εξής:

-χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα)

- χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο)

 -δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα)

 -δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).

Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων). Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Αντίστοιχα η παρακράτηση της ειδικής εισφορά αλληλεγγύης από μισθούς και συντάξεις προσαρμόζεται ανάλογα με βάση τα νέα όρια που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα ως εξής:

Κλιμάκιο εισοδήματος    Συντελεστής εισφοράς     σύνολο εισοδήματος     Εισφορά αλ.

 12000                                       0                                            12000                          0  

 8000                                       2,2%                                        20.000                      176

10000                                      5%                                           30.000                       676

10000                                     6,5%                                         40.000                     1326

25000                                    7,5%                                          65.000                     3201

155000                                     9%                                         225.000                   17151

Υπερβάλλον   10%

Με τις γενικές αυτές αλλαγές σε κλίμακα φορολογίας εισφορά αλληλεγγύης και αφορολόγητο οι μισθοί και οι συντάξεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε μηναία και ετήσια βάση διαμορφώνονται ως εξής:

Card
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις
SHARE:

24Media Network