Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Οι αλλαγές στη φορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων. Πόσο μειώνεται το αφορολόγητο. Αναλυτικός πίνακας με τις επιβαρύνσεις για τους πολλούς και ελαφρύνσεις για λίγους

Του Σπύρου Δημητρέλη

Το χάρτη των αλλαγών στο φορολογικό βάρος μισθωτών και συνταξιούχων παρουσιάζει το Capital.gr, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις αλλαγές στη φορολόγηση του εισοδήματός τους.

Πρόκειται για τη νέα φορολογική κλίμακα αλλά, τη νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και το νέο τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο.

Ειδικότερα, οι αλλαγές στη φορολόγηση του εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις είναι :

-η καθιέρωση νέας κλίμακας φορολόγησης  που έχει την εξής μορφή:

Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Στον φόρο που προκύπτει από αυτή την παραπάνω κλίμακα χορηγείται έκπτωση που διαμορφώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου και δίνεται ολόκληρη για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και απομειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ. Για μισθωτό χωρίς παιδιά η έκπτωση φόρου είναι 1900 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ, για ένα παιδί η έκπτωση είναι 1.950 ευρώ (αφορολόγητο όριο 8.864 ευρώ), 2.000 για φορολογούμενο με δυο παιδιά (αφορολόγητο 9.091 ευρώ) και 2.100 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά (αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ) -η καθιέρωση νέας κλίμακας της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η νέα κλίμακα υπολογίζει το φόρο ανά κλιμάκιο εισοδήματος και έχει την εξής μορφή:

Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Από τις παραπάνω αλλαγές προκύπτουν επιβαρύνσεις για φορολογούμενους που, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, το εισόδημά τους ξεκινά από τις 8.636 ευρώ λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου που ήταν το 2015 στα 9.545 ευρώ. Προκύπτουν και ελαφρύνσεις για όσους μισθωτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μεταξύ 28.000 και 44.000 ευρώ.

Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι
Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

πηγή: capital.gr

SHARE:

24Media Network