Ραντεβού με τον φορολογικό έλεγχο - Οι νέες οδηγίες και τι προβλέπουν

Φωτό αρχείου: ΔΟΥ Παγκρατίου
Φωτό αρχείου: ΔΟΥ Παγκρατίου EUROKINISSI

Αναλυτικός οδηγός με χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ. Οι οδηγίες και τα ερωτήματα.

Οι TaxExperts σχολιάζουν την τελευταία απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την διαδικασία επισκέψεων των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ..

Τι προβλέπεται με τις νέες οδηγίες

ADVERTISING

Με την ΔΕΛ Β 1106081 ΕΞ 2019, προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε προσέλευση φορολογουμένου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή αντιπροσώπου αυτού για θέματα που άπτονται του ελέγχου (Παροχή Πληροφοριών – Αποτελέσματα – Κοινοποίηση Προστίμων), απαιτείται προγενέστερη επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. Η ως άνω επικοινωνία δύναται να πραγματοποιείται μέσω αποστολής αιτήματος είτε ταχυδρομικώς ή με e-mail ή fax. Ο αρμόδιος ελεγκτής συνεννοείται με τον Προϊστάμενο και η συνάντηση οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη και του φορολογούμενου. Τα στοιχεία της επικείμενης συνάντησης καταχωρίζονται από τον υπάλληλο της Γραμματείας στο «Αρχείο Αιτημάτων και Πρακτικών Συνάντησης».

Μετά τη συνάντηση, ο ελεγκτής συντάσσει εις διπλούν σχετικό Πρακτικό Συνάντησης το οποίο καταχωρίζεται στο «Αρχείου Αιτημάτων και Πρακτικών Συνάντησης. Το πρακτικό υπογράφεται από τον ελεγκτή, τους Προϊσταμένους που συμμετείχαν στη συνάντηση και τον φορολογούμενο ο οποίος παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στον φάκελο της υπόθεσης.

Περαιτέρω, το αίτημα του φορολογούμενου για συνάντηση με τον ελεγκτή μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και η Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο να απορρίψει το αίτημα του φορολογούμενου, είτε γιατί έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση για το ίδιο θέμα, είτε γιατί η υπόθεση του συγκεκριμένου φορολογούμενου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ελέγχου.

Διευκρινίζεται ότι, ως προς τις Δ. Ο. Υ., η νέα αυτή διαδικασία επισκέψεων αφορά μόνο τα Τμήματα Ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τμήματα υποδοχής κοινού, ενώ οι συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμόζονται και στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, δεν θίγονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που αφορούν τη διενέργεια του ελέγχου και ορίζουν τις επιμέρους ελεγκτικές διαδικασίες.

Σχόλια

Θεωρούμε ότι το παρόν έγγραφο είναι σε σωστή κατεύθυνση, καθώς καθορίζεται επίσημα μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν άτυπα από τους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ.. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος του ελεγκτή και των συχνών εξωτερικών επισκέψεων για αυτοψίες ή ελέγχους, υπήρχε μια προφορική συνεννόηση για την ώρα επίσκεψης του φορολογουμένου.

Προκαλούνται βέβαια και ερωτήματα σχετικά με τις οδηγίες σχετικά με την άμεση εφαρμογή των οδηγιών και π.χ. για το τι θα γίνεται σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνάντησης. Ακόμα, θεωρούμε ότι οι παρούσες οδηγίες θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλα τμήματα στις Δ.Ο.Υ. όπου το αντικείμενο τους το επιτρέπει π.χ. κάτοικοι εξωτερικού, μητρώο επιχειρήσεων.

Πηγή: 

taxexperts

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΑΑΔΕ, Φορολογία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σταϊκούρας: Συζητάμε ήδη για τη μείωση των πλεονασμάτων

Για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες: Ηλεκτρονικά η τήρηση βιβλίων

Ποιες αλλαγές φέρνει για τους οφειλέτες η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

SHARE:

24Media Network