Τουιτάρουν το πόθεν έσχες

Τουιτάρουν το πόθεν έσχες

Twitter και Facebook επιστρατεύει η κυβέρνηση για το πόθεν έσχες, προωθώντας ένα "ηλεκτρονικό φυλλάδιο" για την αυστηροποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδική αναφορά στο ζήτημα των Offshore εταιριών πολιτικών προσώπων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστρατεύει  η κυβέρνηση για το νέο πλαίσιο για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, προωθώντας ένα "ηλεκτρονικό φυλλάδιο" για την αυστηροποίηση γύρω από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, που οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.

Λίγες ημέρες μετά το θόρυβο που προκάλεσε η τροπολογία για τις offshore και τα πολιτικά πρόσωπα, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ξεκινά να ...τιτιβίζει τις τροποποιήσεις που αρχίζουν να εφαρμόζονται σχετικά με το πόθεν έσχες. "Σύμμαχος" της -εκτός από το twitter- είναι και το Facebook, καθώς με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση αποφάσισε να επικοινωνήσει τις αλλαγές.

Τουιτάρουν το πόθεν έσχες

Ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Γιώργος Βασιλειάδης, αναρτώντας το "φυλλάδιο" στο Facebook, σχολιάσε σχετικά: "Δυστυχώς αυτές τις ημέρες χάθηκε η ουσία. Και η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με σκοπό την πλήρη διαφάνεια και τον απόλυτο έλεγχο. Καμμια σκιά στο πολιτικό σύστημα".

Τουιτάρουν το πόθεν έσχες

Στο ηλεκτρονικό φυλλάδιο υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για το ζήτημα των offshore εταιριών πολιτικών προσώπων, καθώς καταγράφεται πως "απαγορεύεται η συμμετοχή πολιτικών αυτοπροσώπως ή με παρένθετα πρόσωπα σε αλλοδαπές εταιρίες". Παράλληλα, επισημαίνονται ως πρωτοβουλίες της κυβέρνησης οι εξής αποφάσεις:

- επανέρχεται η αρμοδιότητα ελέγχου των περισσοτέρων δηλώσεων στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου θα ελέγχει μόνο τα πολιτικά πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι, όπως αναφέρεται, όχι δειγματοληπτικός, διαδικασία που ίσχυε στο παρελθόν, αλλά υποχρεωτικός,

- οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων ανεξαιρέτως θα αναρτώνται κάθε 31η Δεκεμβρίου και θα παραμένουν αναρτημένες για το χρόνο της θητείας του κάθε πολιτικού και τρία χρόνια μετά,

- θεσπίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για όλους και καταργείται η χειρόγραφη διαδικασία,

- εντατικοποιείται ο συγκριτικός έλεγχος μεταξύ νέων και παλαιότερων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,

- αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβών στοιχείων,

- κλείνουν όλα τα "παραθυράκια" φοροδιαφυγής, ενώ επιβάλλονται οι δηλώσεις θυρίδων, μετρητών εκτός τραπέζης και κινητών μεγάλης αξίας,

- ιδρύονται νέα τμήματα αρμόδια για αδικήματα σχετικά με το πόθεν έσχες στις Εισαγγελίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

- προωθούνται προς έλεγχο τα πόθεν έσχες στελεχών διοικήσεων οργανισμών, δικαστών και εισαγγελέων και ανώτατων στελεχών της Αστυνομίας.

SHARE: