"Φωτιά" στο ισοζύγιο πληρωμών έβαλαν τα καύσιμα τον Ιανουάριο

Φωτό Αρχείου (AP Photo/Richard Drew)
Φωτό Αρχείου (AP Photo/Richard Drew) AP

Η επιδείνωση του ισυζυγίου καυσίμων και υπηρεσιών επηρέασαν αρνητικά το ισοζύγιο αγαθών και κατ΄επέκταση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο του 2018. Το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 246 εκατ. ευρώ, στα 586 εκατ. ευρώ

Διεύρυνση ελλείμματος κατά 246 εκατ ευρώ παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίοιυ τρεχουσών συναλλαγών (πληρωμών) τον πρώτο μήνα του έτους, με κύριο αίτιο, την επιδείνωση του ισοζυγίου των καυσίμων και του αντίστοιχου των υπηρεσιών, που επηρέασαν αρνητικά το ισοζύγιο αγαθών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιανουάριο του 2018 :

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 586 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 246 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου αγαθών – του ισοζυγίου των καυσίμων ειδικότερα – καθώς επίσης και του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και δευτερευόντως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών συνέχισαν την ανοδική πορεία που είχαν το 2017, σημειώνοντας άνοδο κατά 19,4% σε τρέχουσες τιμές (16,2% σε σταθερές τιμές), σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017. Παράλληλα, αυξήθηκαν όμως περισσότερο οι εισαγωγές, κυρίως εκείνες των καυσίμων και των πλοίων. Oι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 21,8% σε τρέχουσες τιμές (20,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,4% σε τρέχουσες τιμές (15,1% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, παρά την άνοδο κατά 4% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, παρά τη σημαντική άνοδο κατά 16% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Ιανουάριο του 2018. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 181 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2017, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, που περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Τέλος, το πλεόνασμα των δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2018, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 144 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών μεταβιβάσεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 402 εκατ. ευρώ, κατά 103 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2018, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 393 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 171 εκατ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού.

Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,0 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μικρή καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 829 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.

Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά τη μείωση (κατά 2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET). Στο τέλος Ιανουαρίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,4 δισεκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2017.

SHARE:

24Media Network