ΦΠΑ στις θαλαμηγούς: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

ΦΠΑ στις θαλαμηγούς: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Οι τρεις χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής

Προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Μάλτα, επειδή δεν εισέπραξαν το ορθό ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τη διάθεση θαλαμηγών, αποφάσισε σήμερα να αποστείλει η Επιτροπή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και συζητήθηκε έντονα στο πλαίσιο των περσινών διαρροών για τα «Paradise Papers».

Αναλυτικά, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν σήμερα αφορούν τη μειωμένη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ για τη χρηματοδοτική μίσθωση θαλαμηγών —ένα γενικό καθεστώς ΦΠΑ που προβλέπεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Mάλτα. Αν και οι σημερινοί ενωσιακοί κανόνες για τον ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μη φορολογούν την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που η πραγματική χρήση του προϊόντος γίνεται εκτός ΕΕ, οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπουν να εφαρμόζεται γενική κατ' αποκοπή μείωση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία του τόπου όπου γίνεται η πραγματική χρήση.

Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος, τόσο λιγότερο εκτιμάται ότι η μίσθωση γίνεται σε ενωσιακά ύδατα, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ. Οι διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν επίσης την εσφαλμένη φορολόγηση της αγοράς θαλαμηγού στην Κύπρο και στη Μάλτα μέσω της λεγόμενης «μίσθωσης-αγοράς». Σήμερα η κυπριακή και η μαλτεζική νομοθεσία θεωρούν τη μίσθωση θαλαμηγών ως παροχή υπηρεσίας και όχι ως παροχή αγαθού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο σε ένα μικρό ποσό της πραγματικής τιμής κόστους του σκάφους όταν τελικά αυτό αγοραστεί, ενώ το υπόλοιπο φορολογείται ως παροχή υπηρεσίας και, μάλιστα, με πολύ μειωμένο συντελεστή.

Οι τρεις χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Εάν δεν λάβουν μέτρα εντός αυτών των δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές των εν λόγω κρατών.

SHARE:

24Media Network