Η Alpha Bank εξαγοράζει τις εργασίες Λιανικής Τραπεζικής της Citibank

Η Alpha Bank εξαγοράζει τις εργασίες Λιανικής Τραπεζικής της Citibank

Τα υπο διαχείριση κεφάλαια ύψους 2,1 δισ. ευρώ, τα 20 υποκαταστήματα της Citibank στην Ελλάδα και οι 730 εργαζόμενοι της θα ενταχθούν στο δίκτυο της Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, την 13 Ιουνίου 2014, υπέγραψε μετά της Citibank International plc και της Citibank Overseas Investment Corporation (“Citi”), οριστική συμφωνία για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει τις εργασίες Wealth Management, με υπό διαχείριση κεφάλαια Ευρώ 2,1 δισ. -εκ των οποίων καταθέσεις ύψους Ευρώ 1,0 δισ . -, καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων, κυρίως πιστωτικών καρτών, ύψους Ευρώ 0,4 δισ., καθώς και το Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής με 20 Καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν 480 χιλ. πελάτες. Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς, το εξειδικευμένο Προσωπικό που εργάζεται στο Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής της Citi, περίπου 730 εργαζόμενοι, θα ενσωματωθεί στην Alpha Bank. Η εν λόγω συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης το 2013 και επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση της Alpha Bank ως “ Τράπεζα Επιλογής” για τους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Μέσω της εξαγοράς αυτής, η Alpha Bank προσβλέπει στην αξιοποίηση της εξειδικεύσεως της Citi στις εργασίες Wealth Management, καθώς και στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η Alpha Bank ξεκινά επίσης συνεργασία με το Diners Club, ένα εμπορικό σήμα υψηλού κύρους, και ενισχύει έτσι περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των πιστωτικών καρτών. "Οι πελάτες τόσο της Alpha Bank, όσο και της Citi, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία έπεται της αποφάσεως της Citi να εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στον τομέα του Corporate Banking στην Ελλάδα με ταυτόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρετήσεως των Πελατών Λιανικής Τραπεζικής από την Alpha Bank, η οποία προσανατολίζεται στην ίδια κατηγορία Πελατών και χαρακτηρίζεται από το συνετό επιχειρησιακό της σχεδιασμό. O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε: "Η εξαγορά των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης. Καλωσορίζουμε στην Alpha Bank τους πελάτες και το προσωπικό της Citi και επικεντρωνόμεθα στον περαιτέρω εμπλουτισμό των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε".

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank και θα ολοκληρωθεί με τίμημα Ευρώ 2 εκατ. Η απόκτηση των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα προ προβλέψεων από το πρώτο έτος καθώς και να βελτιώσει τους δείκτες ρευστότητας της Τραπέζης. Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του γ ́ τριμήνου του 2014, και τελεί υπό την αίρεση λήψεως των οικείων εγκρίσεων καθώς και τον έλεγχο του Ισολογισμού κλεισίματος της συναλλαγής.

SHARE:

24Media Network