Η Attica Bank δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας

Υποκατάστημα της Attica Bank στην Αθήνα

Η Attica Bank, στο μέτρο και στο βαθμό που της αναλογεί, έχει σταθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στις επιχειρήσεις.

H Attica Bank αντιλαμβανόμενη την οικονομική αφυδάτωση του επιχειρείν, που πλήττεται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις επιχειρήσεις (δάνεια με επιδότηση επιτοκίου μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19), καθώς και τις όποιες δυνατότητες έχουν οι ίδιες, προκειμένου να στηριχθούν στην πράξη η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.

Η Attica Bank, στο μέτρο και στο βαθμό που της αναλογεί, έχει σταθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στις επιχειρήσεις, από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλέγοντας συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες θα πυκνώσει το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς άνοιξαν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα η Attica Bank, από την έναρξη της εξάπλωσης του κορονοϊού, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ως ένα πρώτο βήμα, επικοινώνησε, μέσω των Μονάδων Επιχειρηματικής Τραπεζικής, με όλους τους πελάτες της προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις και να προσφέρει τις πρώτες άμεσες λύσεις.
  • Ως μία άμεση ενέργεια ελάφρυνσης και ουσιαστικής βοήθειας, η Τράπεζα προχώρησε στη συνέχεια σε μετάθεση της εκτοκιστικής περιόδου ή και δόσεων κεφαλαίου, σε συνεννόηση και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των πελατών, μετά και τη σχετική αξιολόγησή τους.
  • Παράλληλα, δόθηκε δυνατότητα παράτασης της διάρκειας Εγγυητικών Επιστολών πληττόμενων επιχειρήσεων κατά ένα τρίμηνο, με δυνατότητα επιπλέον ενός τριμήνου.
  • Ενημέρωσε έγκαιρα τους πελάτες της για τη Διαχείριση Επιταγών Πληττόμενων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30.03.2020, που προβλέπει τη μετάθεση εμφάνισης / πληρωμής κατά 75 ημέρες των επιταγών από 31/3/2020.
  • Συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων τριών (3) μηνών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο και επιμελώς υλοποιεί.
  • Συμμετέχει στο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων, λόγω της επιδημίας του COViD-19 και υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
  • Η Αttica Bank παράλληλα με τη συμμετοχή της στη Δράση «Επιχειρηματική - Χρηματοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια ή/και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα της επιδότησης του επιτοκίου για δύο (2) χρόνια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των ΜΜΕ, που επλήγησαν από την έξαρση του κορoνοϊού

Επιπλέον, πέραν των δράσεων εξ αιτίας του κορωνοϊού, αναμένεται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “EaSi Microfinance Guarantee” σε συνεργασία με το Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EiF), συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ και μέγιστο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 25.000 ευρώ και αφορά κυρίως αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού και με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η Επιχειρηματική Τραπεζική της Attica Bank προτίθεται να προωθήσει τις παρακάτω δράσεις:

Χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ

Αναμένεται στο εγγύς μέλλον η αδειοδότηση εκατοντάδων φωτοβολταϊκών σταθμών (100-500kw) αλλά και μεγαλύτερων έργων, τόσο σε φωτοβολταϊκά, όσο και στις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ. Κατά προέκταση, τα έργα αυτά θα αναζητήσουν χρηματοδότηση τους επόμενους μήνες και η Τράπεζά θα είναι παρούσα με αυξημένη διάθεση και ευελιξία για χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν τον όποιο δανεισμό από τις ροές εσόδων του Διαχειριστή ΑΠΕ.

Χρηματοδότηση εταιρειών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Πέρα από τις χρηματοδοτήσεις νέων έργων ΑΠΕ, η Attica Bank έχει επιλέξει να στηρίξει την χρηματοδότηση επενδύσεων σε λοιπούς τομείς της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», όπως τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, την ανακύκλωση και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων μέσω ενεργειακής αναβάθμισης.

Χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών

Ο κλάδος είναι ένας από τους πιο δυναμικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς της ελληνικής οικονομίας και στα χρόνια της ύφεσης δεν έπαψε να επενδύει, να καινοτομεί και να αναπτύσσει παρουσία στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, αυξάνοντας την αξία των εξαγωγών του.

Φαρμακοβιομηχανία

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει στα €2,8 δισ. σε ετήσια βάση. Είναι από τους ελάχιστους εναπομείναντες παραγωγικούς θύλακες της χώρας με εκατομμύρια επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και εξαγωγές σε περισσότερες από 85 χώρες.

Η Attica Bank, η Τράπεζα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας το δυσχερές περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και τις ιδιαιτερότητές τους και έχοντας αναπτύξει μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν περισσότερο.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Attica Bank εδώ και αρκετά χρόνια έχει ανοίξει καινούργιους δρόμους στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ισχυρά ερείσματα στο χώρο αυτό, στηρίζοντας την προσπάθεια πολλών επιτυχημένων σήμερα εταιρειών, σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Attica Bank δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας

Αθανάσιος Ψύλλος Chief Corporate Officer της Attica Bank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες και Ανάπτυξη
SHARE:

24Media Network