Αυτόματο κόφτη και για ελληνικό χρέος ζητά το ΔΝΤ

Daily life in Athens, Greece on Jan. 13, 2016. /       , 17  2016.
Daily life in Athens, Greece on Jan. 13, 2016. / , 17 2016. SOOC

Παρουσιάστηκε η ανάλυση βιωσιμότητας του Ταμείου για το ελληνικό χρέος. Προτείνει αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης, πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5%, αποπληρωμή του χρέους προς την Ευρώπη μέχρι το 2060

Σε αντίθετη κατεύθυνση από τους Ευρωπαίους δανειστές το ΔΝΤ ζητά άμεση λύση του χρέους με στόχο την μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του κατά 50% με κόφτη αποκλίσεων στις δαπάνες χρέους ως το 2060 μείωση των δημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% του ΑΕΠ και πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη στις τράπεζες.

Η έκθεση εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τα χρόνια μέχρι την λήξη του προγράμματος το 2018 με γνώμονα οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση χρέους να μην ξεπερνούν σε ετήσια βάση το 15% του ΑΕΠ Μάλιστα υποδεικνύει την παράταση της αποπληρωμής μέχρι και το 2060 με ένα αυτόματο μηχανισμό προσαρμογής ( κόφτη ) που θα διατηρεί το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στο συγκεκριμένο όριο .Θέτει επίσης θέμα πρόσθετης χρηματοδότησης των τραπεζών ζητώντας να υπάρχει απόθεμα 10 δις ευρώ λόγω του υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων

Κάνοντας ένα συνολικό σχόλιο για την αξιολόγηση το ταμείο σημειώνει ότι εφικτός δημοσιονομικός στόχος για την Ελλάδα είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα που δεν ξεπερνά ο 1,5% του ΑΕΠ αφού όπως τονίζει μετά από επτά χρόνια ύφεσης και μια τεράστια προσαρμογή 16% του ΑΕΠ η Ελλάδα πέτυχε ένα οριακό πρωτογενές πλεόνασμα το 2015. Τονίζει παράλληλα ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες αλλά δεν θα είναι βιώσιμος. Αφού παραδέχεται για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 το ταμείο αμφισβητεί ένα προς ένα τα στοιχεία της αξιολόγησης αλλά και τις αισιόδοξες προβλέψεις των Ευρωπαίων δανειστών.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι η πορεία των εσόδων αναμένεται να πάρει ξανά την κατιούσα παρά τους νέους φόρους. Τούτο με δεδομένο ότι η ανάκαμψη ( προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2017 και 3,2% το 2018 ) θα προέλθει κυρίως από αύξηση εξαγωγών και επενδύσεις και άρα τομείς που δεν αποδίδουν μεγάλα δημόσια έσοδα.

Οι δαπάνες θα αυξηθούν και πάλι γιατί οι περικοπές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δεν συνοδεύτηκαν από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Επιμένει ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι εξαιρετικά γενναιόδωρο για τους υφιστάμενους συνταξιούχους σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα προσπαθεί να ισορροπήσει το σύστημα μειώνοντας τις συντάξεις στους μελλοντικούς συνταξιούχους Μάλιστα σημειώνει ότι το νέο ασφαλιστικό αναμένεται να μειώσει την δαπάνη από 0,6% έως 0,9% του ΑΕΠ μέχρι και το 2018

Η βάση των φορολογικών βαρών συνεχίζει να είναι περιορισμένη με μεγάλες εξαιρέσεις . Την ίδια στιγμή παρά τις προσπάθειες που έγιναν στην φορολογική διοίκηση το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία φτάνει πλέον το 50% του ΑΕΠ

Η λύση για το χρέος

Με δεδομένα όλα αυτά η λύση που προτείνει το ΔΝΤ σε βραχυπρόθεσμη μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη βάση σταδιακά μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2018 και όχι αργότερα όπως αφήνει να εννοηθεί το Βερολίνο

Η λύση έχει ως στόχο την μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους κατά 50% του ΑΕΠ μέχρι και το τέλος της περιόδου αποπληρωμής του από . Από αυτά από 18 έως 24 % του ΑΕΠ ( 31 έως και 42 δις ευρώ ) θα είναι η εξοικονόμηση από την σταθεροποίηση των επιτοκίων την μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και αποπληρωμής των δανείων και τα υπόλοιπα από το θεωρητικό κέδρος που θα έχει η Ελλάδα από τα χαμηλότερα επιτόκια αναχρηματοδότησης ων δανείων της λόγω της ασφάλειας που θα παρέχει η λύση του ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

Βραχυπρόθεσμα, η επόμενη δόση προς την Ελλάδα από το δάνειο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Σταθερότητας να δοθεί με νέους όρους, μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.

Μεσοπρόθεσμα, η βελτίωση των όρων αποπληρωμής για κάθε ένα πετυχημένο έτος εφαρμογής του προγράμματος. Για παράδειγμα για κάθε επιτυχημένο έτος εφαρμογής το 1/3 του συνόλου των ευρωπαϊκών δανείων θα πρέπει να αναδιαρθρώνεται σε ότι αφορά την περίοδο χάριτος, το χρόνο αποπληρωμής και τα επιτόκια με πρώτες τις πιο κοντινές λήξεις των δανείων.

Παράλληλα προτείνεται η αλλαγή της στρατηγικής δανεισμού του ΕΣ από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα ομόλογα, ώστε να μπορέσει να παρέχει σταθερά επιτόκια στην αποπληρωμή του χρέους.

Μακροπόθεσμα, προτείνεται ένας μόνιμος μηχανισμός αυτόματης προσαρμογής των πληρωμών, ώστε να μπορεί να απορροφά αρνητικά σόκ από την μείωση του ΑΕΠ, μεταφέροντας πληρωμές και συνολικότερα υποχρεώσεις στο μέλλον, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία και για την Ελλάδα, αλλά και διασφάλιση και των συμφερόντων των δανειστών της.

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι οι ετήσιες δαπάνες να μην ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ.

Προϋποθέσεις

Η λύση για το χρέος που προτείνει το ΔΝΤ βασίζεται σε πέντε προϋποθέσεις:

1. Ότι θα υπάρξει ένα απόθεμα 10 δις ευρώ δις ευρώ για μελλοντικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Το ταμείο θεωρεί απαραίτητο το απόθεμα αυτό λόγω του μεγάλου ύψους των κόκκινων δανείων και της μεγάλης εξάρτησης των κεφαλαίων των τραπεζών από αναβαλλόμενους φόρους ( υπολογίζονται στα 20 δις ευρώ ) που είναι η υψηλότερη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκές Τράπεζες.

2. Το χαμήλωμα του πήχη για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις από τα 6 δις ευρώ που υπολογίζονται σήμερα στα 5 δις ευρώ μέχρι και το 2030 αφού όπως τονίζεται παρά τις δεσμεύσεις της Ελλάδας δεν έχει καταφέρει πετύχει έως τώρα τους ετήσιους στόχους. Επίσης από το 2012 μέχρι και φέτος δεν έχει καταφέρει να εισπράξει από αποκρατικοποιήσεις μόνο 3 δις ευρώ από τα 50 για τα οποία έχει δεσμευτεί δηλαδή μόνο το 6% του συνολικού στόχου

3. Θα δημιουργεί ένα απόθεμα 8 δις ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και άλλα 4,4 δις, για να λήξει μέρος από τις συμφωνίες επαναγοράς repo, που είναι σε ισχύ μεταξύ της κεντρικής Κυβέρνησης και δημόσιων οργανισμών

4. Ότι τα επιτόκια του επίσημου δανεισμού, με βάση τα δεδομένα της ευρωζώνης για το ρυθμό ανάπτυξης και την πορεία του πληθωρισμού από τα ιστορικά χαμηλά του 1,5% που είναι σήμερα θα σκαρφαλώσουν στο 3,8% μέχρι και το 2025.

5. Ότι με δεδομένο το μεγάλο ύψους τους χρέους προς το ΑΕΠ, στην υπόθεση της πρόσβασης στις αγορές στο τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης δεν θα είναι χαμηλότερο του 6%.

Διαβάστε και τις 23 σελίδες της προκαταρκτικής έκθεσης, που δόθηκε στη δημοσιότητα μία ημέρα πριν το Eurogroup.

Card

(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Χρέος, ΔΝΤ
SHARE:

24Media Network