'Ιδιωτική' μέσω καταπατήσεων η δημόσια περιουσία

'Ιδιωτική' μέσω καταπατήσεων η δημόσια περιουσία

Η «ιδιωτικοποίηση» της δημόσιας ακίνητης περιουσίας είναι πλέον γεγονός , αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών περισσότερα από τα μισά δημόσια κτήματα σε όλη την χώρα ήταν και παραμένουν … καταπατημένα

Καταπατημένα από τους ιδιώτες, αλλά και από δήμους, είναι πολλά κομμάτια της δημόσια περιουσίας , αφού οι επτά περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας περιουσίας υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού, μέσων και πόρων.

Το αποτέλεσμα ,είναι η εκτίμηση της αρμόδιας διεύθυνσης ακίνητης περιουσίας της Αττικής, να εκτιμά ότι οι καταπατήσεις δημοσίων κτημάτων φτάνουν το τεράστιο ποσοστό του 80% ,με τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες να μην υστερούν και πολύ, αφού και εκεί τα ποσοστά των καταπατήσεων κυμαίνονται από 47% έως και 70%.

Αυτό προκύπτει από τα έγγραφα που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ Τρύφωνας Αλεξιάδης στην Βουλή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ε. Μπασιάκου.

Οι αιτίες του προβλήματος και για τις 7 περιφερειακές διευθύνσεις είναι λίγο πολύ οι ίδιες και περιγράφονται γλαφυρά από την αναφορά που έχει κάνει από το 2011 στο ΥΠΟΙΚ ,η τότε Διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας περιουσίας για την Αττική Στην αναφορά της τονίζει ότι οι κτηματικές υπηρεσίες της χώρας έχουν ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως σε τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους και σε τεχνικό εξοπλισμό (λογισμικό με νόμιμη άδεια, όπως σχεδιαστικά, τοπογραφικά προγράμματα διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.λπ.). Επίσης οι υπάλληλοί τους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ούτε στα ενημερωμένα κτηματολογικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι υπάλληλοι μετακινούνται συνεχώς από το ένα αντικείμενο στο άλλο με αποτέλεσμα την ημιμάθειά τους, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ειδικότητες με γνώση της νομικής επιστήμης. Υπάρχει επίσης ασάφεια στο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι και αρκετά πεπαλαιωμένο, ενώ και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών είναι ασαφείς..

Τα αριθμητικά δεδομένα σε ότι αφορά τις καταπατήσεις με βάση τις απαντήσεις των διευθύνσεων έχουν ως εξής

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, στην οποία υπάγονται οι πρώην Κτηματικές Υπηρεσίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, τα δημόσια ακίνητα στην περιοχή της Αττικής είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που πιθανόν προσεγγίζει το 80%.

2. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας τα δημόσια κτήματα της περιοχής είναι καταπατημένα σε ποσοστό , το οποίο μπορεί να φθάνει και το 70%, είναι καταπατημένα . Ένα τμήμα περίπου 10% δεν μπορούν να εντοπιστούν λόγω ελλιπών στοιχείων προσδιορισμού εντός των φακέλων των Υπηρεσιών. Ένα μεγάλο μέρος είναι καταπατημένα από τους Δήμους με την μορφή των κοινόχρηστων χώρων.

3. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, στις περιοχές της αρμοδιότητάς της κατέχονται αυθαίρετα 498 δημόσια κτήματα.

4. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Αιγαίου τα ποσοστά της αυθαίρετης κατοχής της Δημόσιας Αστικής και Αγροτικής Γης είναι, αντίστοιχα, 47% και 64%.

Στην απάντηση του Διευθυντή τονίζεται ότι σε ότι αφορά το πλήθος και την ταυτότητα των καταπατημένων δημοσίων κτημάτων στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου, είναι αδύνατο να δοθεί απάντηση, καθώς ούτε τα ληφθέντα μέτρα προστασίας ούτε οι αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες, αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της πραγματικής έκτασης της αυθαίρετης κατοχής δημόσιας περιουσίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης από την ΕΚΧΑ, σε όλες τις περιοχές, αναμένεται να προκύψουν σημαντικά στοιχεία.

5. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Κρήτης:

από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ηρακλείου, 24 είναι καταπατημένα, άλλα εξ' ολοκλήρου και άλλα σε τμήματα αυτών.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Χανίων, έχουν καταπατηθεί τμηματικά 18 παλαιοί αιγιαλοί, 3 στρατιωτικά δημόσια κτήματα και ένα αρχαιολογικό δημόσιο κτήμα.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ρεθύμνου, έχουν καταπατηθεί 61 Δημόσια κτήματα, μερικά εξ αυτών (παλαιοί αιγιαλοί) εν μέρει.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Λασιθίου, έχει καταπατηθεί 1 δημόσιο κτήμα.

6. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας –Θράκης τα καταπατημένα ανταλλάξιμα ακίνητα ανέρχονται περίπου σε 433.Τα ανταλλάξιμα ακίνητα αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, η οποία ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις για την εξαγορά των από τους αυθαιρέτους κατόχους τους, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 357/1976.

Τα συνολικά καταπατημένα δημόσια ακίνητα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, τα οποία είναι γνωστά μέχρι σήμερα, ανέχονται σε 1.281.

7. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα-Ιονίου τα καταγεγραμμένα δημόσια Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου στο ν. Αχαϊας είναι 1706 και το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι καταπατημένα.

SHARE:

24Media Network