Ηλεκτρονική ρύθμιση οφειλών για όσους πήραν σπίτι από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- EUROKINISSI

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με την υπουργική απόφαση

Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θα έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης των κατοικιών, ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν την δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους.

Μάλιστα, από χθες τέθηκε σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (13097/661/13.04.17) για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι οικιστές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την νέα ενιαία τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επικράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι του τ. ΟΕΚ εκτός από τη νέα ενιαία μειωμένης τιμής παραχώρησης μπορούν επίσης μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για να έχουν τις ακόλουθες διευκολύνσεις: 

1. Επιμήκυνση αποπληρωμής της οφειλής τους στις 360 δόσεις εφόσον στο οριστικό παραχωρητήριο (του οποίου η διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ) είχε καθοριστεί μικρότερο διάστημα. Στους δικαιούχους με προσωρινό παραχωρητήριο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής της οφειλής ορίζεται σε 360 δόσεις.

2. Πρόσθετο χρόνο αποπληρωμής διάρκειας έως 10 ετών που χορηγείται στους δικαιούχους με οριστικό παραχωρητήριο όπου ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου που προβλέπονται για τις ευπαθείς ομάδες και για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ποσοστό 20% για περιπτώσεις Συνταξιούχων, Χήρων με προστατευόμενο μέλος-παιδί, Μονογονεϊκών οικογενειών, Οικογενειών με μέλος ΑμΕΑ, Οικογενειών με τρία έως τέσσερα προστατευόμενα μέλη-παιδιά ηλικίας έως 21 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν και  50% για πολύτεκνους με πέντε προστατευόμενα τέκνα και άνω).

4. Επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής της νέας οφειλής (ποσοστό 50% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 50% της οφειλής του εντός ενός έτους, 40% εάν καταβάλει το 60% της οφειλής εντός πέντε ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 10 ετών).

5. Μείωση τόκων υπερημερίας κατά ποσοστό  50% που προβλέπεται για τις κατηγορίες (μη ενήμερων) δικαιούχων με οριστικά παραχωρητήρια.

6. Αναστολή πληρωμής τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (ανεργία, ασθένεια, απώλεια μέλους της οικογένειας, φυσική καταστροφή κ.ά.).

SHARE:

24Media Network