Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης: "Μεγάλος Αδελφός" για τους μισθούς

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης: "Μεγάλος Αδελφός" για τους μισθούς

Ηλεκτρονικό σύστημα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα υπολογίζει ακριβώς τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα, τις έκτακτες αποδοχές, τις υπερωρίες όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου

Την παρακολούθηση με ηλεκτρονικό τρόπο της μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Έθνος, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει "μεγάλο αδελφό" στη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου (υπουργεία, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΟΤΑ, φορείς, οργανισμούς)  με την εφαρμογή μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πρόκειται για ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα στη ΓΓΠΣ το οποίο θα υπολογίζει ακριβώς τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα, τις έκτακτες αποδοχές, τις υπερωρίες όλων των υπαλλήλων όχι μόνο του στενού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έτσι πλέον το ύψος των αποδοχών δεν θα καθορίζεται από τις υπηρεσίες προσωπικού και τα λογιστήρια του κάθε φορέα αλλά κεντρικά από το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι να εντοπισθούν περιπτώσεις καταστρατήγησης του ενιαίου μισθολογίου και χορήγησης έκτακτων αποδοχών με τη μορφή επιδομάτων, υπερωριών και ειδικών εξόδων σε υπαλλήλους φορέων και οργανισμών κάτω από το... τραπέζι. Με το ισχύον σύστημα το ύψος των αποδοχών υπολογίζεται από το λογιστήριο της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο απασχολείται ο υπάλληλος και ενημερώνεται η κεντρική υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, πολύ σύντομα το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα συμπληρωθεί με μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρακολουθεί τη μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για το νέο έργο έχει ήδη προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ. Με το νέο σύστημα, θα παρακολουθείται η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων της κεντρικής κυβέρνησης καθώς και των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Επίσης, θα υπολογίζεται η μισθοδοσία κάθε υπαλλήλου με βάση όμως τα στοιχεία που θα αποστέλλονται κάθε μήνα από τους φορείς. Οι φορείς δεν θα υπολογίζουν τις αποδοχές κάθε υπαλλήλου, παρά μόνο θα αποστέλλουν τα στοιχεία με τις αποδοχές που θα πρέπει να εισπράξει κάθε υπάλληλος, αφού κάθε μήνα μπορεί να διαφοροποιούνται. Ο υπολογισμός θα γίνεται από το ηλεκτρονικό σύστημα.

SHARE: