Κάποιοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση

Employees of the Greek Ministry of Finance are seen in their offices in central Athens February 25, 2015.  A prominent Greek minister defied his government's pledge to press on with some state asset sales, revealing the first open dissent within Prime Minister Alexis Tsipras's coalition and highlighting the tightrope that the leftist premier must walk. The sign reads "Finance".  REUTERS/Yannis Behrakis (GREECE - Tags: POLITICS BUSINESS)
Employees of the Greek Ministry of Finance are seen in their offices in central Athens February 25, 2015. A prominent Greek minister defied his government's pledge to press on with some state asset sales, revealing the first open dissent within Prime Minister Alexis Tsipras's coalition and highlighting the tightrope that the leftist premier must walk. The sign reads "Finance". REUTERS/Yannis Behrakis (GREECE - Tags: POLITICS BUSINESS) REUTERS

Πώς κινούνται τα έσοδα του προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Τρύπα στα έσοδα του Ιουλίου. Πού οφείλεται η υστέρηση. Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία

Στα 375 εκ. ευρώ αυξήθηκε η τρύπα των τακτικών εσόδων για τον Ιούλιο σύμφωνα, με τα νεώτερα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού (από 354 εκ ευρώ που έδειχναν τα πρώτα στοιχεία) ενώ για το επτάμηνο Ιανουαρίου Ιουλίου καταγράφεται υπέρβαση στα τακτικά έσοδα 401 εκ ευρώ σημαντικά συρρικνωμένη όμως έναντι της υπέρβασης των 730 εκ ευρώ για το εξάμηνο Ιανουαρίου Ιουνίου.

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν ότι η υστέρηση των εσόδων του Ιουλίου οφείλεται και στην υστέρηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 272 εκ ευρώ . Άρα κάποιοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος .

Σε επίπεδο καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφεται υστέρηση 776 εκ ευρώ για τον Ιούλιο και 641 εκ ευρώ για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου κυρίως λόγω του «παγώματος» που δείχνουν τα στοιχεία για το ΠΔΕ .

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ τα έσοδα (κοινοτικές εισροές ) για το επτάμηνο υστερούν κατά 1,04 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες κατά 903 εκ ευρώ . Το φαινόμενο της υστέρησης του ΠΔΕ όμως μπορεί να αποδειχθεί και συγκυριακό καθώς η εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ουδέποτε ήταν «γραμμική»

Σε επίπεδο επταμήνου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε τα 28 δις . ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 641 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 401 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το ΓΛΚ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 127 εκατ. ευρώ ή 12,1%,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 66 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

γ) ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ ή 21,2%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 244 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 241 εκατ. ευρώ ή 80,9%,

η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 148 εκατ. ευρώ ή 164,0%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 13,7%

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν:

α) Ο φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 2,8%, Το γεγονός αυτό γεννά ανησυχίες με δεδομένο ότι τον Ιούλιο πληρώθηκε η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για το 2016

β) Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

γ)Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 160 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

δ) Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ε) Οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 127 εκατ. ευρώ ή 43,4%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 46,5%,

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 87 εκατ. ευρώ, ή 61,2%

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,72 δις . ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 220 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (1,5 δις . ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,04 δις ευρώ, μειωμένα κατά 1,04 δις ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα Ιουλίου

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,01 δις . ευρώ μειωμένο κατά 776 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ( όπου δεν συμμετέχει το ΠΔΕ )ανήλθαν στα 4,99 δις . ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 375 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εσόδων Ιουλίου 2016 οφείλεται κυρίως:

α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 272 εκατ. Ευρώ παρά την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για το 2016

β) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 55 εκατ. ευρώ

γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 45 εκατ. ευρώ

δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ

ε) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 160 εκατ. ευρώ

στ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 295 εκατ. Ευρώ λόγω των αυξημένων συντελεστών στο 29%

β) των φόρων στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ

γ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. Ευρώ λόγω κυρίως της αύξηση του βασικού συντελεστή από το 23% στο 24%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Ιουλίου 2016 ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (209 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Ιουλίου 2016 ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 401 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 ανήλθαν στα 28,83 δις . ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.29 δις ευρώ έναντι του στόχου (32,12 δις . ευρώ κυρίως λόγω της μεγάλης υστέρησης των πρωτογενών δαπανών κατά 2 δις ευρώ που φανερώνει την συνέχιση της μερικής εσωτερικής στάσης πληρωμών .

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,12 δις . ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,4 δις ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2 δις ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ μετά την καταβολή της δόσης των 7,5 δις ευρώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 609 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,7 δις. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,83 δις . ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 55 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,43 δις . ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προύπολογισμού το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,55 δις ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,71 δις . ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πλεόνασμα-μαμούθ για τη Γερμανία

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,467δισ το πρώτο εξάμηνο του 2016

SHARE:

24Media Network