Καραμούζης: Η επιστροφή στην ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και όχι λίγους

Τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων αποφοίτων των Λυκείων όλης της Χώρας, του προγράμματος χορηγιών "Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία" του ομίλου EUROBANK, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, στην Παλαιά Βουλή.
(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων αποφοίτων των Λυκείων όλης της Χώρας, του προγράμματος χορηγιών "Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία" του ομίλου EUROBANK, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, στην Παλαιά Βουλή. (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) EUROKINISSI

Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, αλλά και των επιχειρηματιών ώστε να επιτευχθεί η επιστροφή στην ανάπτυξη περιέγραψε ο πρόεδρος της Eurobank, κ. Νίκος Καραμούζης

Η ταχύτητα επιστροφής της χώρας σε υψηλούς ρυθμούς επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι το μεγάλο μεγάλο οικονομικό και πολιτικό ζητούμενο στην επόμενη φάση. Κρίσιμο στοιχείο είναι να ανακτήσουμε το συντομότερο την εμπιστοσύνη των αγορών, των πολιτών και της κοινωνίας, που παραμένουν καχύποπτοι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Το μήνυμα αυτό απηύθηνε προς τους μετόχους της Eurobank, o πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Νικόλαος Καραμούζης, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας.  Κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του κρατισμού, της γραφειοκρατίας, του συντεχνιασμού, των ιδεολογικών εμμονών, των κατεστημένων συμφερόντων και του ατελούς ανταγωνισμού.

Ανάπτυξη με υπερφορολόγηση δεν θα έρθει

Ανάπτυξη με υπερφορολόγηση, υψηλά πραγματικά επιτόκια, μείωση μισθών και διαρκή δημοσιονομική λιτότητα δεν θα έρθει, ανάπτυξη χωρίς μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων και άνθιση της ιδιωτικής οικονομίας δεν θα επιτευχθεί.

Γι' αυτό είναι καθοριστικό να συνδυάσουμε τη συνεπή εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους θεσμούς με σχέδιο εμπροσθοβαρών ρηξικέλευθων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και γενναίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που, μεταξύ άλλων,

προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο, ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, και διαμορφώνουν φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.

Να απαιτούμε αλλά και να συμβάλουμε, να διαφωνούμε αλλά και να προτείνουμε

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Eurobank κάλεσε πρωτίστως την  ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επιδείξει μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, με αίσθημα ευθύνης, με ενεργή συμμετοχή, δέσμευση, πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον, χωρίς μεμψιμοιρίες, γκρίνιες και μετάθεση ευθυνών σε τρίτους. 

«Να απαιτούμε αλλά και να συμβάλουμε, να διαφωνούμε αλλά και να προτείνουμε. Να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, την παραγωγική, δημιουργική Ελλάδα των ευκαιριών και των δυνατοτήτων, επενδύοντας στη χώρα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της επενδυτικής προοπτικής και του κύρους της χώρας εντός και εκτός Ελλάδος».

Εγχώριες προκλήσεις για ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με τον κ. Ν. Καραμούζη, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει τρεις εγχώριες κρίσιμες προκλήσεις:

1. Τη συνεχιζόμενη στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζεται από σημαντικό άνοιγμα μεταξύ δανείων και καταθέσεων ύψους πάνω από € 80 δισεκ. και υψηλή ακόμα εξάρτηση για ρευστότητα από το Ευρωσύστημα ύψους € 100 δισεκ.

2. Την ανάγκη σημαντικής μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση που σε επίπεδο Ομίλων, προσεγγίζουν με βάση τα NPLs τα € 85 δισεκ. και με βάση τα NPEs τα € 116 δισεκ. (€ 105 δισεκ. Ελλάδα) μέσω και της αξιοποίησης και του σημαντικού αποθέματος προβλέψεων ύψους € 58 δισεκ.  Το σημαντικό ύψος των επισφαλειών :

 • απορροφά πολύτιμους πόρους και ρευστότητα,
 • νοθεύει τον ανταγωνισμό,
 • καθυστερεί την εξυγίανση βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
 • παγιδεύει σε στασιμότητα την οικονομία, και
 • δημιουργεί αρνητικό κλίμα και ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.

3. Την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων προς το κράτος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που προέκυψαν από τη λήψη κρατικής βοήθειας, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις στη λειτουργία της τράπεζας.

Επαρκείς κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες

Ένα από τα θέματα που έθεσε παραδόξως τελευταία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι, οι Ελληνικές τράπεζες χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια, εν αντιθέσει με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (SSM) που έχουν και την πλήρη πληροφόρηση, που δημοσίως υποστηρίζουν την ισχυρή κεφαλαιακή τους θωράκιση και επάρκεια.

Οι τράπεζες συνολικά μετά από 3 εξονυχιστικά stress tests και τρεις αυξήσεις κεφαλαίου ύψους € 60 δισεκ., διαθέτουν σε επίπεδο ομίλων ισχυρή κεφαλαιακή συγκρότηση :

Βασικά κεφάλαια ύψους € 33 δισεκ.

 • Bασικούς δείκτες Core Tier I κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 18%, τους υψηλότερους στην Ευρώπη (EU 28 | Μέσος όρος 12,5%).
 • Yψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους € 58 δισεκ.
 • Δείκτη κάλυψης επισφαλών δανείων με προβλέψεις 68,4% για τα NPLs και 50% για τα NPEs, επίσης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.
 • Κέρδη προ προβλέψεων € 4,2 δισεκ. (Όμιλος)  ετησίως, ένα σημαντικό buffer, πριν επηρεαστούν τα κεφάλαια σε περίπτωση επιπρόσθετων ζημιών,
 • Το 60-65% περίπου του χαρτοφυλακίου των επισφαλών δανείων έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, κυρίως ακίνητα αποτιμημένα στις τρέχουσες τιμές.
 • επιστροφή στην οργανική κερδοφορία, που συμβάλει στην οργανική δημιουργία ιδίων κεφαλαίων και προσδίδει αξία στο συσσωρευμένο DTA που έχει πλήρως αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές.

Φωκίων Καραβίας: Επάνοδος σε κερδοφορία

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας λέγοντας: "Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αντιμέτωπο με όλες τις παραπάνω προκλήσεις συν το θέμα της ρευστότητας, ως αποτέλεσμα της πολυετούς δημοσιονομικής κρίσης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προσαρμοσμένων στα δεδομένα της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχουμε παρουσία, είναι οργανικά ενταγμένη στο στρατηγικό σχεδιασμό της Eurobank.

Ο στόχος μας για το 2016 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία. Ήδη η επίτευξη κερδών για το α' τρίμηνο θέτει τη βάση για την υλοποίηση του στόχου για το σύνολο του έτους.  Η επιστροφή στην κερδοφορία έχει στρατηγική σημασία για την τράπεζα, για μια σειρά από λόγους:

 • Πρώτον, θα αναδείξει τη δυνατότητά της να παράγει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι απαγορευτικές.
 • Δεύτερον, θα ενδυναμώσει την εικόνα και την αξιοπιστία της τράπεζας έναντι των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των αγορών και της πελατείας, επιβεβαιώνοντας την επάρκεια και τη δυναμική των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την αξιοπιστία του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχουμε παρουσιάσει.
 • Τρίτον, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση του προσωπικού στις προοπτικές της Τράπεζάς μας.
 • Τέταρτον, θα βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για άντληση κεφαλαίων και την επιστροφή καταθέσεων.
 • Και, πέμπτον, θα διαμορφώσει μια ισχυρή ιδιωτική μετοχική βάση με ισχυρούς μετόχους, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους.
Κοντά στο μηδέν ο ρυθμός δημιουργίας μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank

Στη βασική μας εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναμένουμε ότι το 2016 τα έσοδα προ προβλέψεων θα αυξηθούν περισσότερο από 15% και ότι οι προβλέψεις θα περιοριστούν σε λιγότερο από 2% ως ποσοστό των δανείων μας. Επίσης, αναμένουμε ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων να κυμανθεί κοντά στο μηδέν για το σύνολο του έτους, και να υπάρξει μείωση του απόλυτου  ύψους των δανείων αυτών.

Για να εξασφαλίσουμε σταθερή επιστροφή στην κερδοφορία θέτουμε τρεις βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον, την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μεγιστοποίηση της μετατροπής τους σε εξυπηρετούμενα. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιήσουμε τις σημαντικές προβλέψεις ύψους περίπου €11,5 δισ. που έχουμε συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και το βελτιωμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, με ίση μεταχείριση των συνεργάσιμων πελατών και με διαφανείς, ανοιχτές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα οφείλει να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες. Εσωτερικά, έχουμε δημιουργήσει μια ειδική Γενική Διεύθυνση που ενοποιεί όλη την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενου δανεισμού και απασχολεί περίπου 2.500 στελέχη της τράπεζας. Παράλληλα, προχωρούμε στην αξιοποίηση εξωτερικών πόρων και συνεργασιών με εξειδικευμένους οίκους, όπως η πρόσφατη συμφωνία με το fund KKR, την υποστήριξη της EBRD και σε συνεργασία με την Alpha Bank.

Τέλος, η δυνατότητα πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μια επιπλέον δυνητική επιλογή που, τουλάχιστον προς το παρόν, θα εφαρμοστεί επιλεκτικά και για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει την αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων. Ήδη, έχουν συμφωνηθεί οι πωλήσεις τέτοιων χαρτοφυλακίων από τις θυγατρικές τράπεζές μας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Δεύτερη προτεραιότητα, η επιστροφή των καταθέσεων και σταδιακά η αποκατάσταση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Περισσότερες καταθέσεις θα ενισχύσουν την κερδοφορία μας και θα επιταχύνουν την αποπληρωμή των εγγυήσεων του Δημοσίου και τον περιορισμό του δανεισμού της Τράπεζας από τον ELA, που ήδη έχει μειωθεί σημαντικά, κατά 10,5 δισ. ευρώ τους τελευταίους 11 μήνες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι επιστροφή των καταθέσεων συνδέεται και με τη σταδιακή χαλάρωση των capital controls.

Πρωτοβουλίες για την εξωστρεφή και καινοτόμα επιχειρηματικότητα

Τρίτη προτεραιότητα, η ανάπτυξη των εργασιών, καθώς αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Έχουμε αναλάβει – και θα συνεχίσουμε - σημαντικές πρωτοβουλίες που απηχούν την μακροπρόθεσμη επιλογή μας για τη στήριξη των εξωστρεφών και καινοτόμων τομέων της επιχειρηματικότητας. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με τον ΣΕΤΕ σε σειρά ενεργειών. Με το ύψος του χαρτοφυλακίου μας στον κλάδο, τις σχέσεις με τους θεσμικούς φορείς, την ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, η Eurobank αναγνωρίζεται από τους επιχειρηματίες του χώρου ως «η τράπεζα του ελληνικού τουρισμού».

Στηρίζουμε με συνέπεια τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, με το ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων Go International / GoInAthens, τη συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς και το πρόγραμμα ενέγγυων πιστώσεων μαζί με σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους εξαγωγείς. Τέλος, υποστηρίζουμε την κρίσιμη για το μέλλον της οικονομίας συνάντηση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, μέσα από το διαγωνισμό Καινοτομίας, που συνδιοργανώνουμε με τον ΣΕΒ, ενώ το πρόγραμμα egg υπήρξε και συνεχίζει πρωτοπόρο στην ανάδειξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Παράλληλα με τις νέες χρηματοδοτήσεις, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αξιοποιώντας ιδιαίτερα  τη στροφή που υπάρχει προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network