Καταγγελία της Intralot στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Καταγγελία της Intralot στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Intralot διευκρινίζει ότι η σημερινή διακύμανση της τιμής τής μετοχής είναι αναιτιολόγητη, «καθότι δεν υποστηρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ή γεγονός και, κατά την εκτίμησή μας, οφείλεται σε ανυπόστατες φήμες»

Σε καταγγελία/αναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σήμερα η Intralot. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρει πως, σε σχέση με την παρατηρηθείσα υπερβολική διακύμανση της τιμής της μετοχής, η Intralot επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η σημερινή διακύμανση της τιμής τής μετοχής είναι αναιτιολόγητη, «καθότι δεν υποστηρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ή γεγονός και, κατά την εκτίμησή μας, οφείλεται σε ανυπόστατες φήμες».

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων, με στόχο την προάσπιση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της έναντι τέτοιων ανυπόστατων φημών και την υπεράσπιση των συμφερόντων της και των επενδυτών της.

Συγκεκριμένα, «πέραν των ανωτέρω και για λόγους πληρότητας», η Intralot επισημαίνει τα εξής:

«- Η εταιρεία μας συνολικά ακολουθεί μία απόλυτα διαφανή πολιτική ενημέρωσης των ελεγκτικών αρχών, των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, γενικότερα. Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας και του ομίλου περιγράφονται αναλυτικά και με απόλυτη διαφάνεια στις πρόσφατα δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, στα ενημερωτικά δελτία, στις παρουσιάσεις των επενδυτών, καθώς και σε όλα τα στοιχεία που έχουμε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό και είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

– Η Intralot έχει πρόσφατα υποβληθεί σε επιπρόσθετους και εκτεταμένους ελέγχους των οικονομικών στοιχείων της, στο πλαίσιο των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνται από το διεθνές τραπεζικό σύστημα για την έκδοση εταιρικών ομολόγων στη διεθνή αγορά.

– Οι εταιρείες του ομίλου υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους, στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνισμών διεκδίκησης και υλοποίησης μακροχρόνιων έργων στο εξωτερικό, που διενεργούνται από κρατικούς φορείς και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση της χρημοτοοικονομικής φερεγγυότητας του ομίλου και στη δυνατότητα να πραγματοποιεί έγκαιρα τις απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα