Κατσέλη: Στα Δ.Σ. των τραπεζών δεν πρέπει να μετέχουν μόνο τραπεζικοί

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016. (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ) EUROKINISSI

Μονοδιάστατο και συγκεντρωτικό χαρακτήρισε η Λούκα Κατσέλη το μοντέλο διοίκησης που προωθείται μέσα από τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης των τραπεζών

Συνήλθε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας με ευρεία συμμετοχή Μετόχων και οικονομικών παραγόντων.

Η Εθνική σήμερα καλείται να στηρίξει, με όλες της τις δυνάμεις, τον απαραίτητο βιώσιμο οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας ώστε να δημιουργηθούν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που  θα αποτρέψουν την εκδήλωση νέων κρίσεων στο μέλλον,  θα  βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τα παιδιά και τα εγγόνια μας", είπε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, αρχίζοντας την ομιλία της στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αναφερθείσα στο 2015, τόνισε πως "ήταν μια χρονιά έντονης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, με μία σειρά από γεγονότα-σταθμοί, όπως η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων να σημαδεύουν την πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η προσφυγική κρίση με τη σειρά της δοκίμασε την κοινωνική συνοχή πολλών περιφερειών της χώρας, αύξησε το δημοσιονομικό κόστος και μείωσε τα αναμενόμενα έσοδα από τον τουρισμό και άλλες υπηρεσίες.  Η αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών  και  μεταναστευτικών ροών  τα επόμενα χρόνια αποτελεί άλλη μια μεγάλη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα και τις τοπικές κοινωνίες. Παρά την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και τον οριακά αρνητικό ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, που διαμορφώθηκε στο -0,2% το 2015, οι υφεσιακές επιπτώσεις ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες".

"H εικόνα, με βάση τους πρώτους μήνες του 2016, είναι μικτή με θετικές προοπτικές, εφόσον ενισχυθεί  το κλίμα οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Μέσα στο ασταθές Ευρωπαϊκό περιβάλλον, η  διαφαινόμενη  σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας αλλά και του πολιτικού περιβάλλοντος και τα πρώτα αχνά αλλά θετικά σημάδια για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους. Αν δεν υπάρξουν νέα απρόσμενα γεγονότα , αν υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα χωρίς πισωγυρίσματα αλλά με  διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο, και αν τα προωθούμενα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα ενταχθούν σ’ ένα αξιόπιστο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα παραγωγικής αναδιάρθρωσης, τότε  μπορούμε να προσβλέπουμε σε  μια  σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση  του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος , της αγοραστικής δύναμης και της εμπιστοσύνης στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα", υπογράμμισε και προσέθεσε πως "Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι προκλήσεις για την  Εθνική Τράπεζα είναι πολλές και επείγουσες".

"Βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της  Τράπεζας είναι να επανακτήσει και διευρύνει την κερδοφορία της, να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας και να πρωταγωνιστήσει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και τον βιώσιμο οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ελληνικής παραγωγικής βάσης. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο. Η πορεία για βιώσιμη κερδοφορία και ενίσχυση της μακροχρόνιας εταιρικής αξίας προϋποθέτει αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση σε μία σειρά από προκλήσεις, στις οποίες έχω αναφερθεί επανειλημμένα", είπε και αναφέρθηκε αναλυτικά στις προκλήσεις:

"Πρώτον, η υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για την Τράπεζα.

Δεύτερον, η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τρίτον, η προετοιμασία της Εθνικής για να μπορέσει να τοποθετηθεί ανταγωνιστικά στο νέο τραπεζικό ψηφιακό τοπίο. Άφησα για το τέλος τη σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική. Την αναβάθμιση και αναμόρφωση του πλαισίου εταιρικής της διακυβέρνησης".

Παράλληλα, σημείωσε πως οι δομές και σχέσεις διακυβέρνησης θα πρέπει να εξετασθούν από τρεις πλευρές:

"Πρώτον, από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, όπου βασικό μέλημα οφείλει να είναι η αποτελεσματική  εποπτεία  των διαδικασιών και στρατηγικών αποφάσεων της Εκτελεστικής Διοίκησης και η χάραξη και ο έλεγχος εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας.

Δεύτερον, από την πλευρά της Εκτελεστικής Διοίκησης, όπου κρίσιμοι παράγοντες είναι τόσο η διαμόρφωση και υλοποίηση συνεκτικών πολιτικών, οι οποίες  ανταποκρίνονται και υλοποιούν την μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας, όσο και η κινητοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και των πόρων που διαθέτει για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων.

Τρίτον, από την πλευρά της εξυπηρέτησης και της προάσπισης των δικαιωμάτων των Μετόχων και ευρύτερα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), όπως οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, οι Εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες. όπου προέχει η εξασφάλιση   διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, ή αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η συνεχής και αξιόπιστη λογοδοσία". 

Σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, είπε πως "η σύνθεσή του οφείλει και πρέπει να αντικατοπτρίζει την αναγκαία ποικιλομορφία ικανοτήτων, δεξιοτήτων εμπειριών, γνώσεων και προσόντων που έχει ανάγκη ένας μεγάλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, όπως η Εθνική, που είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς, σύνθετους κινδύνους και που συνδέεται με όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Η επιτυχημένη διεθνής πρακτική, που ακολουθούν όλες οι προηγμένες χώρες και υιοθετούν όλοι οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι διεθνώς, έχει γίνει απαγορευτική για τον τραπεζικό κλάδο της χώρας μας.

Ο νόμος 4346/2015 διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης , το οποίο ναι μεν και πολύ σωστά προάγει και αναβαθμίζει τις τραπεζικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και την ανεξαρτησία του ως προς το πολιτικό σύστημα αλλά από την άλλη  ακρωτηριάζει την αναγκαία σύνδεση του με την πραγματική οικονομία και στερεί απολύτως αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρίες που θα πρέπει να διαθέτει το Δ.Σ. ως συλλογικό όργανο για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις".

"Είναι σαφές, ότι τα περιοριστικά αυτά κριτήρια επιβάλλουν στις τράπεζες της Ελλάδας ένα σχήμα διοίκησης μονοδιάστατο, με μέλη Διοικητικών Συμβουλίων που θα προέρχονται και θα διαθέτουν γνώσεις και εμπειρίες από ένα περιορισμένο και στενό τραπεζικό πεδίο. Η κατεύθυνση προς ένα τέτοιο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης – μονοδιάστατο και συγκεντρωτικό – θέτει κατά τη γνώμη μου σοβαρούς κινδύνους ως προς την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση των προκλήσεων που έχουν μπροστά τους οι τράπεζες και διακυβεύει την ανταγωνιστική τους τοποθέτηση στο διεθνές ανταγωνιστικό τραπεζικό τοπίο", είπε.

"Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με την ισχυρή παράδοση, το κύρος, την πρωτοπορία και την σημαντική συμβολή της στον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά κυρίως με τη σταθερή και διαχρονική εμπιστοσύνη των Μετόχων, Πελατών, Καταθετών και Εργαζομένων της, αποτελεί άγκυρα σταθερότητας και σιγουριάς για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Βασική επιδίωξη όλων μας είναι  να διατηρήσει και επαυξήσει τον ηγετικό του ρόλο και να συμβάλει ενεργά, με όρους αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας, στη στήριξη των επενδύσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και τον βιώσιμο οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ελληνικής παραγωγικής βάσης», κατέληξε η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Κατσέλη.

Από την πλευρά του, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -7,14% κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στην ομιλία του τόνισε ότι "η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε τρεις άξονες: σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση. Οι στόχοι της τράπεζας και συνδέονται άμεσα με τις προοπτικές της οικονομίας αλλά και οδηγούν και οδηγούνται από αυτήν. Η θετική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας σίγουρα θα συμβάλει στη βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών".

"Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή, το κρισιμότερο θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της εξυγίανσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου", τόνισε. "Η άποψή μας είναι πως όσο πιο επιτυχημένα αντεπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση, τόσο πιο επιτυχημένα θα υπηρετήσουμε τον ρόλο μας ως διαμεσολαβητή μεταξύ καταθετών και δανειοληπτών. Η εξομάλυνση των επισφαλειών, η ανάκτηση κεφαλαίων και η εύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες να ξαναγίνουν ενήμεροι, θα αποτελέσουν καταλύτη για την αναζωογόνηση και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας..Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση", κατέληξε ο κ. Φραγκιαδάκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network