ΚΕΠΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% του ΑΕΠ τα 2019, 2,6% το 2020 

ΚΕΠΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% του ΑΕΠ τα 2019, 2,6% το 2020 
Συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurokinissi

Σαφή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης προβλέπει σε εκτιμήσεις του το ΚΕΠΕ και για το 2019 για το οποίο αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί θα είναι 2,3% του ΑΕΠ και 2,6% του ΑΕΠ το 2020.

Οι προβλέψεις για το 2019 ενσωματώνουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, καθώς και την εκτίμηση ρυθμού μεταβολής 2,7% για το τέταρτο τρίμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και 2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ως άνω προβλέψεων είναι η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, μέσω της σταδιακής ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας. Η ελληνική οικονομία ακολουθεί πλέον μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης, στη βάση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί σε όρους ολοκλήρωσης των προγραμμάτων προσαρμογής και εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών που στηρίζουν, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω υποχώρηση της αβεβαιότητας και την προοδευτική ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει συγκρατημένη, αντανακλώντας την υποτονική άνοδο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης και την έλλειψη σταθερότητας αναφορικά με την ενίσχυση των επενδύσεων.

Ειδικότερα, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές αγαθών, ενώ ακόμα μεγαλύτερη υπήρξε η άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών. Παράλληλα, θετική −αν και όχι ιδιαίτερα δυναμική− υπήρξε η πορεία των επενδύσεων, ενώ ιδιαίτερα ασθενής παρέμεινε η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία κατέγραψε οριακή άνοδο.

Μεταξύ των λοιπών ευνοϊκών εξελίξεων, περιλαμβάνονται οι ανοδικές τάσεις που κατέγραψαν:

ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής και ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά, ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι εισπράξεις από μεταφορές, τα επιβατηγά αυτοκίνητα και το εμπόριο αυτοκινήτων, η οικοδομική δραστηριότητα και ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θετική υπήρξε, επίσης, η περαιτέρω υποχώρηση της διαφοράς των επιτοκίων (spread μεταξύ ελληνικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου). Ευνοϊκά κινήθηκαν αρκετοί από τους δείκτες που αντανακλούν τις προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα σε συνολικό ή/και κλαδικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η εξέλιξη του δείκτη οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα. Βελτίωση σημειώθηκε, επίσης, σε όρους ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως διαφαίνεται στη βάση αρκετών από τους υποκείμενους δείκτες ανταγωνιστικότητας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα