Κόκκινα δάνεια: Στο ναδίρ οι επισφάλειες στο τέλος του 2019

Κόκκινα δάνεια: Στο ναδίρ οι επισφάλειες στο τέλος του 2019

Με “θετικούς οιωνούς” ξεκινά η Πρώτη Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα “κόκκινα ανοίγματα” από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιο είναι οι στόχοι ανά χαρτυφυλάκιο. Αναλυτικά τα στοιχεία

Πρόκληση για την οικονομία η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Θετικά τα πρώτα σημάδια προς την κατεύθυνση της μείωσης των καθυστερήσεων, με οριακή βελτίωση στόχων κατά επιπλέον μία ποσοστιαία μονάδα. Αισιοδοξία ότι η μείωση των καθυστερήσεων θα κορυφωθεί στο τέλος του 2019, με περιορισμό στο 34% των δανειακών ανοιγμάτων στο σύνολο των δανείων. Με ποιούς τρόπους θα επέλθει η μείωση. Οι στόχοι ανά χαρτοφυλάκιο. Αναλυτικά στοιχεία από την Πρώτη συγκεντρωτική για τον κλάδο Εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα Μη εξυπηρετούμενα Ανοίγματα των τραπεζών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στο 34% θα περιορισθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα των τραπεζών (τα λεγόμενα NPEs) ως το τέλος του 2019. Σύμφωνα με την πρώτη συγκεντρωτική Εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs)- που είχε πρώτο προαναγγείλει το news247 σε σημερινό του δημοσίευμα - τα “κόκκινα” δάνεια θα έχουν μειωθεί στο τέλος του 2019 στα 66,7 δισ ευρώ έναντι 106,9 δισ ευρώ τον Ιουνίου φέτος. Αυτό προκύπτει βάσει των που θέτουν οι τράπεζες στα υπό έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος επιχειρησιακά τους σχέδια, σε τρίμηνη βάση.

Η γενναία αυτή μείωση των καθυστερούμενων ανοιγμάτων, θα επιτευχθεί με ένα μείγμα κινήσεων στο πλαίσιο της γενικότερης ρύθμισης δανείων και συγκεκριμένα με:

--ρυθμίσεις δανείων κατά 29% (30,8 δισ ευρώ)

--ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και εισπράξεις κατά 16% (17,5 δισ ευρώ)

--διαγραφές δανείων κατά 14% ( 13,9 δισ ευρώ)

--πωλήσεις δανείων κατά 7% (7,4 δισ ευρώ)

Το ίδιο διάστημα αναμένεται δημιουργία νέων NPEs ύψους 30,4 δις. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η συνολική μείωση του υπολοίπου των NPEs θα φτάσει την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 το 38%.

Αντίστοιχα, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 3 μηνών θα μειωθούν κατά 49% στα 78,3 δις. ευρώ, με τον δείκτη NPL να υποχωρεί από το 37% στο 20%.

Οπως έγραψε το news247, τα στοιχεία που για πρώτη φορά δίνονται στη δημοσιότητα, αφορούν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος και όχι μόνο τους τέσσερις μεγάλους συστημικούς ομίλους (άρα και τις Συνεταιριστικές τράπεζες καθώς και την Τράπεζα Αττικής) και θα έχουν αναφορά στοιχεία των τραπεζών με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2016. Εφεξής, αντίστοιχη Εκθεση θα δημοσιεύεται ανά τρίμηνο, προσαρμοσμένη στα στοιχεία που θα έχουν παραθέσει ήδη οι τράπεζες, στο πλαίσιο των τριμηνιαίων επιχειρησιακών τους σχεδίων αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Διευκρινίζεται ότι τους στόχους αυτούς, οι τράπεζες τους υποβάλλουν και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Στο πλαίσιο της έκθεσης, γίνεται σαφές ότι η κορύφωση της ενεργούς διαχείρισης των καθυστερούμενων δανείων θα εκδηλωθεί τη διετία 2018-2019 και θα έχει ως αποτέλεσμα ποσοστιαία μείωση κατά 40% περίπου. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην προσπάθεια μείωσης των υπολοίπων NPEs θα έχει η συσσώρευση νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που αναμένεται τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2017.

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει το Δεκέμβριο του 2019 στο 34%.

Card

Οι στόχοι ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου

Το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής θα γίνει μέσω των επιχειρηματικών δανείων (58%) και ακολουθούν τα καταναλωτικά δάνεια με 22% και τα στεγαστικά με 21%.

Το 15% της προσαρμογής θα προέλθει από τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων, το 26% από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 16% από τις μεγάλες και το 1% από τον κλάδο της ναυτιλίας.

Ανά κατηγορία πίστης έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

Στεγαστικά δάνεια:

NPE (Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα): Από 42% σε 32% και από 28,1 δις. ευρώ σε 19,7 δις. ευρώ

NPL(Μη εξυπηρετούμενα δάνεια): Από 31% σε 21% και από 20,7 δις. ευρώ σε 12,9 δις. ευρώ

Καταναλωτικά δάνεια:

NPE: Από 64% σε 36% και από 15,2 δις. ευρώ σε 6,5 δις. ευρώ

NPL: Από 52% σε 25% και από 12,5 δις. ευρώ σε 4,6 δις. ευρώ

Επιχειρηματικά δάνεια

NPE: Από 53% σε 35% και από 63,6 δις. ευρώ σε 40,5 δις. ευρώ

NPL: Από 37% σε 19% και από 45,1 δις. ευρώ σε 22,7 δις. Ευρώ

Διευκρινίζεται ότι ωςNPLs, νοούνται τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες.

Αντίστοιχα στα NPEs (μη εξυπηρετούμενα δανειακά ανοίγματα) , συμπεριλαμβάνονται και δάνεια που έχουν μεν ρυθμισθεί και δεν έχουν σσυμπληρώσει 12 μήνες ομαλούς αποπληρωμής ή όσα τείνουν να καταστούν επισφαλή και δεν εξυπηρετούνται για διάστημα από 30 – 90 μέρες.

Θετικά τα πρώτα στοιχεία

Θετικός είναι ο απόηχος από το πρώτο δείγμα γραφής της πορείας των κόκκινων δανείων, σε συνάρτηση με τους στόχους που είχαν τεθεί σε προηγούμενο διάστημα από τις τράπεζες. Είναι σαφές ότι οι στόχοι όχι μόνο επιτεύχθηκαν, αλλα είχαν και μια οριακή απόκλιση, που αποτυπώθηκε ως βελτίωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη σχετική Εκθεση της Τράπεζςα της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures) στο τέλος Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 1% στα 106 δις. ευρώ από 106,9 δις. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου της φετινής χρονιάς.

Ο δείκτης NPE, στον οποίο περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση άνω των 3 μηνών, ρυθμισμένα δάνεια που δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες ομαλούς αποπληρωμής μετά την διευθέτησή τους, αλλά και δάνεια που παρουσιάζουν κίνδυνο να καταστούν μη εξυπηρετήσιμα, διαμορφώθηκε στο 51%, πιάνοντας ακριβώς το στόχο της συγκεκριμένης περιόδου.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans – NPL), δηλαδή όσα εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 μηνών, διαμορφώθηκαν στα 79,3 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το ποσό – στόχο των 78,1%.

Αντίστοιχα, ο δείκτης NPL παρέμεινε σταθερός στο 38%, υπολειπόμενος κατά 1% σε σχέση με το στόχο του 37% που είχε τεθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πρόκληση για την οικονομία η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Προλογίζοντας η Τράπεζα της Ελλάδος, την πρώτη συγκεντρωτική Εκθεση για τον κλάδο, επισημαίνει ότι η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά:

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι υψίστης σημασίας, καθώς, πέρα από τη βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών, θα επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση άλλων, πιο παραγωγικών, κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις βασικές πρωτοβουλίες σε θέματα πολιτικής είναι η υποχρέωση των τραπεζών να θέσουν επιχειρησιακούς στόχους για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έθεσε μια σειρά από επιχειρησιακούς στόχους αποτελεσμάτων και δράσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, οι οποίοι συνοδεύονται από βασικούς δείκτες απόδοσης”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κόκκινα Δάνεια
SHARE:

24Media Network