Μαύρη τρύπα στα έσοδα - Στον αέρα ο προϋπολογισμός

Μαύρη τρύπα στα έσοδα - Στον αέρα ο προϋπολογισμός

Εκτός στόχων σε έσοδα - δαπάνες ο προϋπολογισμός. Αποδίδουν την υστέρηση στην ύφεση, τις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου σε φυσικά πρόσωπα και τις αυξημένες επιστροφές φόρων

Στα 20.516 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα, ενώ ο στόχος, όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012 , ήταν για έλλειμμα 21.063 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι ελλείμματος 19.516 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) εμφανίζονται μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 192 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 739 εκατομμύρια ευρώ.

ADVERTISING

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 43.833 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Η υστέρηση αυτή , σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατομμύρια ευρώ ή 3,0% έναντι του 2010.

H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,

- στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3,0% ή 1.339 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. ευρώ που υπερέβη την μείωση κατά 1.429 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

- τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. ευρώ (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. ευρώ και στο ΝΑΤ κατά 42 εκατ. ευρώ) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

- ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και

- τα νοσοκομεία κατά 1.059 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Να σημειωθεί πως τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δηλαδή την Κεντρική Κυβέρνηση και όχι τη Γενική Κυβέρνηση.

Δεν αφορούν δηλαδή το σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων προσδιορίζεται το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, που συνιστά και το κριτήριο για την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής από την τρόικα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

"Μόνο με το χαράτσι θα εξασφαλίζαμε έσοδα"

Κατάρρευση των εσόδων τον Νοέμβριο

SHARE:

24Media Network