Με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ οι φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάζεται σε 5'
Με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ οι φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
EUROKINISSI

Ο διαγωνισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκίνησε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 17 Ιουλίου 2020 και συμμετείχαν επτά σχήματα: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΒΑΞ, Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΤΕΣΕ, ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΘΕΜΕΛΗ.

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα είναι οριστικά η εταιρεία που θα αναλάβει το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αυτό, καθώς πριν από λίγες ημέρες, στις 17 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δημιουργία φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία” και ανέδειξε την εταιρεία INTRAKAT “Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων”, ως προσωρινό ανάδοχο του έργου.

Ο διαγωνισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκίνησε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 17 Ιουλίου 2020 και συμμετείχαν επτά σχήματα: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΒΑΞ, Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΤΕΣΕ, ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΘΕΜΕΛΗ. Τελικά μέσα από την διαγωνιστική διαδικασία η INTRAKAT ήταν αυτή που επικράτησε. Να θυμίσουμε πως η ίδια εταιρεία είναι προσωρινός ανάδοχος και για το άλλο έργο-ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη περνάμε πλέον στην προσυμβατική περίοδο του έργου στην οποία η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα ετοιμάσει την σύμβαση-ΣΔΙΤ, θα την αποστείλει προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα “πέσουν” οι υπογραφές με τις οποίες θα σφραγιστεί η υλοποίηση του έργου για τα κτίρια του Πανεπιστημίου.

Το μεγάλο αυτό σύμπλεγμα κτιριακών έργων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Invest EU. Συνολικά θα χρηματοδοτήσει με 190 εκατ. ευρώ τρία έργα – ΣΔΙΤ που αφορούν στην κατασκευή των φοιτητικών εστιών στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης και Θεσσαλίας (είναι τρεις ξεχωριστοί διαγωνισμοί). Συνολικά τα τρία έργα ξεπερνούν σε κόστος τα 500 εκατ.ευρώ.

Τα έργα μέσω της μεθόδου της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχουν διπλό κατασκευαστικό αντικείμενο. Το πρώτο αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης τού βιομηχανικού ακινήτου της βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου, για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων, και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το δεύτερο θα λάβει χώρα στη Λαμία και αφορά στη δημιουργία φοιτητικών εστιών, και εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η αξία του έργου εκτιμήθηκε σε 116,62εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 94,05εκατ.ευρώ). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με πρόσκληση, με τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων να είναι τρεις και τον ανώτερο έξι. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ορίζονται στο άρθρο 15 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συνιστά την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Συνολικά η σύμβαση θα έχει διάρκεια 360, 36 εκ των οποίων αφορούν την κατασκευαστική περίοδο. Οι υπόλοιποι μήνες είναι η διάρκεια της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω περιόδου όλα τα κτίρια πρέπει να επιστραφούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι η εκτέλεση του έργου:

α) ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης τού βιομηχανικού ακινήτου της βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου, για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων, και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και

β) δημιουργία φοιτητικών εστιών, και εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης είναι η εκτέλεση του έργου

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, από το σύνολο των 88.068τ.μ. του οικοπέδου της Βαμβακουργίας, τα κτίρια θα καλύψουν 32.000 τ.μ. (σχεδόν το 36%). Τα υπόλοιπα 56.000 τ.μ. είναι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολή ΑΜΕΑ, Ερευνητικά Εργαστήρια και νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Θερμοκοιτίδες και Co-Working Spaces,, Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη, Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες Τοπικής και Αστικής κλίμακας, Κοινόχρηστους Χώρους και Χώρους Πρασίνου.

α) θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και στη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση τού συνόλου των αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις·

β) θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών· επίσης δε, θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης τού περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση, για τον σκοπό που προορίζονται·

γ) θα προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ιδία ή/και δανειακά κεφάλαια·

Επίσης:

δ) θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα, και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο·

ε) θα προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας·

στ) θα αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και

ζ) θα επιστρέψει το έργο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, ήτοι της διάρκειας τής σύμβασης σύμπραξης, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα