Ο νέος νόμος για τις επενδύσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ICON PRESS / ΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ICON PRESS / ΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) ICON

Επένδυση με μία κίνηση, επιδιώκει να θεσπίσει το σχέδιο νόμου που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Με ευθύνη Παμπούκη και Διυπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων, η υλοποίηση όλων των επιχειρηματικών σχεδίων. Παράκαμψη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς

Με ένα εντελώς νέο εργαλείο, που θα επιτρέπει σε επιχειρηματίες ή οργανισμούς να προωθήσουν σε χρόνο μηδέν, με μία και μόνον αίτηση (one-stop-shop) στον οργανισμό Invest in Greece, την επένδυσή τους στη χώρα, επιχειρεί η κυβέρνηση, να αλλάξει εντελώς το τοπίο στο πεδίο των στρατηγικών δυνατοτήτων της Ελλάδας και να δημιουργήσει υγιές πεδίο επιχειρηματικότητας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου fast truck επελέγη ο οργανισμός Invest in Greece που διέθετε την κατάλληλη υποδομή και τίθεται πλέον υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη για να δημιουργήσει στην πράξη το απαραίτητο περιβάλλον που θα προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

ADVERTISING

Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του νέου σχεδίου επιτάχυνσης μίας επένδυσης, για την οποία υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματία και την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο για να κρίνει εάν μία επένδυση πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι ότι παρακάμπτονται απόλυτα όλες οι επιμέρους διαδικασίες (επιτροπές, εγκρίσεις, εκτιμήσεις και ότι άλλο έκανε το βίο μίας προσπάθειας επένδυσης βραχύ και αβέβαιο) με την ένταξη ενός σχεδίου στο fast track.

Άπαξ και το Invest in Greece αξιολογήσει θετικά την επένδυση, ή ο επιχειρηματίας αιτηθεί την ένταξή της στο μηχανισμό, καταβάλλοντας ένα εφάπαξ τέλος (για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της επένδυσης) ο οργανισμός αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες σε συγκεκριμένο χρόνο, τον οποίο εάν παραβεί, η επένδυση θεωρείται αυτομάτως εγκεκριμένη.

Έτσι παρακάμπτεται κάθε πιθανότητα αδιαφάνειας και εμπλοκής ενός επενδυτικού σχεδίου στη γραφειοκρατεία ή οποιοδήποτε παράνομο μηχανισμό εξυπηρέτησης, ακόμη και τις αντιφατικές και με υποκειμενικά κριτήρια αξιολογήσεις διαφόρων επιτροπών, προσβολή διαγωνισμών από ανταγωνιστές κ.λ.π.

Η διαφάνεια στην πράξη εξασφαλίζεται, όταν το επενδυτικό σχέδιο φθάσει στη Βουλή, όπως προβλέπεται, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινοβούλιο και να εγκριθεί, εάν πρόκειται για επένδυση του δημοσίου.

Εάν η επένδυση αφορά το Δημόσιο (π.χ. τουριστική μονάδα σε δημόσια έκταση) με μόνη την έγκριση και εισήγηση του υπουργού, στην Διυπουργική Επιτροπή, ξεκινά αυτόματα η ένταξη της επένδυσης σε πρόγραμμα σύμπραξης ιδιωτικού/δημόσιου τομέα και μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με βάση το κοινοτικό δίκαιο και τη συμφερότερη προσφορά, εκτελείται η επένδυση.

Από την κυβέρνηση τονίζουν ότι το σχέδιο δεν πρόκειται αυτομάτως να προσελκύσει επενδύσεις, αλλά θα προηγηθεί η αξιολόγησή του από την διεθνή οικονομική και επενδυτική κοινότητα, η οποία θα κρίνει εάν είναι λειτουργικό και πληροί τα πρότυπα που απαιτούνται για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο έδωσε και την τελική έγκριση, προτάθηκε από υπουργούς να θεωρείται στρατηγική επένδυση και να εντάσσεται στη διαδικασία fast track κάθε σχέδιο άνω των 200 εκ. ευρώ ή 75 εκ. ευρώ εάν απασχολήσει έως και 200 εργαζόμενους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αγορά
SHARE:

24Media Network