Με όφελος και οφέλη η εθελούσια της Πειραιώς

Με όφελος και οφέλη η εθελούσια της Πειραιώς
EUROKINISSI

Εξοικονόμηση κόστους 52 εκατ. ευρώ ετησίως θα έχει ως όφελος η τράπεζα Πειραιώς από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ξεκίνησε σήμερα με ισχύ ως τις 11 Απριλίου. "Ωφελημένοι" και οι δυνητικά 1500 εργαζόμενοι που ανάλογα με την ηλικία και την οδό που θα επιλέξουν θα λάβουν γενναία και ελκυστικά κίνητρα καμία αποδοχές

Η αντίστροφη μέτρηση για την εθελούσια αποχώρηση  των υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς , που θα αποφέρει εξοικονόμηση κόστους 52 εκατ ευρω ετησίως , ήδη ξεκίνησε. Απο σήμερα 23 Μαρτίου και εώς τη Δευτέρα 11 Απριλίου που ειναι η καταληκτική ημερομηνία λήξης του εν λόγω προγράμματος, η τράπεζα και οι εν Ελλαδιτών θυγατρικές , όσες ασχολούνται με τον χρηματοοικονομικό τομέα, θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων , οι οποίοι δυνητικά μπορούν να φτάσουν τα 1500 άτομα. 

Σήμερα, ο Όμιλος αριθμεί 19.279 άτομα και στην Ελλάδα 15.599. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων αφορά 3.680 άτομα.

Για την τράπεζα Πειραιώς η πρωτοβουλία αυτή της εθελούςιας αποχώρησης εργαζομένων εντάσσεται σε ενα γενικότερο πλαίσιο "νοικοκυρέματος" των οικονομικών της  και είναι συνεπής τοσο  με τη στρατηγική περαιτέρω εξυγίανσης , αλλά και ενίσχυσης των ισολογισμών της. Ήδη, προηγήθηκε πέρυσι το κλείσιμο 120 καταστημάτων, με αποτέλεσμα το δίκτυο σήμερα, μετα τη μείωση αυτή, να ανέρχεται σε 709 μονάδες στο εσωτερικό της χώρας, ενώ σε επίπεδο Ομίλου να φτάνει τις 989 μονάδες , με στοιχεία τέλη Δεκεμβρίου 2015. Στόχος ειναι τα καταστήματα να μειωθούν περαιτέρω σε 650 στο τέλος μιας διετία προσεγγίζοντας το όπτιμουμ μέγεθος των 550 μονάδων σταδιακά.

Για τη διοίκηση της Πειραιώς ειναι σημαντικό βήμα στη μείωση του κόστους η εξοικονόμηση των 52 εκατ ευρω κατ έτος. Αλλωστε, η μείωση του κοςτους λειτουργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα, παράλληλα βέβαια με τη σωστή διαχείριση και μείωση των καθυστερούμε νέων δανείων.  Τα τελευταία επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό το στόχο. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ, Στ. Λεκακος, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2015, «η Τράπεζα Πειραιώς με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, πέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15% στα 1.125 εκατ.ευρώ,  καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 4% και το κόστος λειτουργίας, χωρίς τα έκτακτα έξοδα, μειώθηκε περαιτέρω κατά 5%».

Συγκεκριμένα, το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος  για το 2015 ήταν μειωμένο κατά 5% ετησίως στα €1.249 εκατ., ενώ τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους  διαμορφώθηκε στα €324 εκατ., μειωμένο κατά 7% σε σχέση με το 4οΑ 3μηνο 2014.

Σε αντιστάθμισμα, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν αν περυσι σε €2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο σε €608 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2014.

Σε ότι αφορά τώρα το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που από σήμερα τίθεται σε ισχύ δίνει τις εξής δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους και σε όσους πληρούν τα κριτήρια:

Επιλογή 1:Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται :

o    Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).

o    Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000 ευρω,

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια

Σημείωση 1: όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σαν βάση υπολογισμού είναι ο μισθός Δεκεμβρίου 2015.

Επιπλέον το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετες παροχές όπως συμμετοχή σε προγράμματα ασφαλιστικά ενώ διατηρεί τις δεσμεύσεις που ήδη υπάρχουν για ενήμερα στεγαστικά η καταναλωτικά δάνεια ( που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι με προνομιακός όρους). Ταυτόχρονα, παρέχεται η  δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων  (Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Ως τελική ημερομηνία αποχώρησης, διευκρινίζεται ότι όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016 για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση. Για όσους επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια 2ετους διαρκείας,  η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

Σαφώς διευκρινίζεται οτι η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι  ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος. Επίσης, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network