Μειώθηκε η εξάρτηση των τραπεζών από τον πανάκριβο ELA κατά 100 εκατομμύρια

Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος EUROKINISSI

Στα 46,5 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη, 17 Μαΐου, διαμορφώνεται πλέον το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης προς τις τράπεζες

Η ικανοποιητική παρουσία ρευστότητας και η ροή καταθέσεων προς τος τράπεζες δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τη σημαντική μείωση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA).  'Έτσι, πια οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν το δανεισμό τους από αυτή την ακριβή πηγή στα 46,5 δια ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στο ποσό των 46,5 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017, μετά σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ιδία.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 100 εκατ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE: