Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου κατά 1,1 δις το 2018

Το Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Το υπόλοιπο τα φτάνει στο τέλος Δεκεμβρίου στα 2,04 δις από 3,15 δις ευρώ τον Ιανουαρίου του 2018.

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών το δημοσίου κατά 1,1 δις ευρώ μέσα στο 2018 καταγράφουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το υπόλοιπο τα φτάνει στο τέλος Δεκεμβρίου στα 2,04 δις από 3,15 δις ευρώ τον Ιανουαρίου του 2018

Στην μηνιαία σύγκριση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου καταγράφονται τον Δεκέμβριο μειωμένες κατά 536 εκ ευρώ στα 2,04 δις ευρώ από 2,58 δις τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα , σε ότι αφορά τις οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε ετήσια βάση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου εμφανίζονται μειωμένες κατά 931 εκ ευρώ στα 1,54 δις από 2,46 δις ευρώ τον Ιανουάριο του προηγούμενου χρόνου . Αντιστοίχως οι καθυστερούμενοι φόροι μειώθηκα κατά 186 εκ ευρώ στα 506 εκ ευρώ από 692 εκ ευρώ τον Ιανουάριο του περασμένου χρόνου .

ADVERTISING

Σε μηνιαία βάση οι υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνηση μειώθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 308 εκ ευρώ τα 1,54 δις ευρώ από 1,83 δις ευρώ τον Νοέμβριο ενώ οι καθυστερούμενοι φόροι μειώθηκαν κατά 228 εκ ευρώ στα 506 εκ ευρώ από 734 εκ ευρώ τον προηγούμενο μήνα .

Από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στα 668 εκ ευρώ από 709 εκ ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο Από αυτά περίπου το 1/3 αφορά τις οφειλές του ΕΟΠΠΥ οι οποίες αυξήθηκαν ορικαά στα 191 εκ ευρώ από 180 εκ ευρώ τον Νοέμβριο

Οι οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν στα 202 τον Δεκέμβριο από 248 εκε ευρώ το Νοέμβριο.

Μεγάλη μείωση είχαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων οι οποίες έφτασαν στο τέλος Δεκεμβρίου στα 289 εκ ευρώ τον Δεκέμβριο από 482 εκ ευρώ τον Νοέμβριο.

Τέλος οι οφειλές των ΝΠΔΔ αυξήθηκαν οριακά τον Δεκέμβριο στα 314 εκ ευρώ από 313 εκ ευρώ .

SHARE:

24Media Network