Μπλόκο ΙΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων. Έγγραφο 'βόμβα'

Μπλόκο ΙΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων. Έγγραφο 'βόμβα'

Το ΙΚΑ "πάγωσε" τις αποφάσεις για νέες συντάξεις απο 1/1/2015. Τι προβλέπει οδηγία του Ιδρύματος

«Πάγωμα» στην έκδοση νέων συντάξεων, αναδρομικά από 1/1/2015 και για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί βάζει το ΙΚΑ λόγω αδυναμίας έγκυρου και οριστικού υπολογισμού τους μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει, σε εφαρμογή του ν. 3863/10, τη χορήγηση ενός τμήματος σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2011 και μετά, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε πριν απο λίγες ημέρες και η έκδοση συντάξεων μόνο για περιπτώσεις γήρατος και μόνο προσωρινών θα επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και εφόσον οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι δηλώνουν ότι έχουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. Σε όλες τις άλλες κατηγορίες, κυρίως σε όσους είναι Κάτω των 67 το ΙΚΑ δεν θα εκδίδει ούτε προσωρινή ούτε κανονική σύνταξη! Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παύλος Χαϊκάλης, τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (βασικής και αναλογικής σύνταξης), που αποτελούσε πάγια απαίτηση των δανειστών και έως τώρα δεν εφαρμοζόταν, αφού δεν γινόταν αποδεκτή από τον τέως αναπληρωτή υπουργό Δημήτρη Στρατούλη.

Στο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή και ο νέος τρόπος υπολογισμού της κατώτατης σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Η κατώτατη σύνταξη χορηγείται για χρόνο ασφάλισης το λιγότερο 15 ετών ή σε περιπτώσεις αναπηρίας με ποσοστό άνω του 80% ή όταν προκύψει κάποιο εργατικό ατύχημα, που θα στερεί τη δυνατότητα εργασίας από τον εργαζόμενο. Ταυτόχρονα στην ίδια εγκύκλιο επαναλαμβάνεται ότι η βασική σύνταξη έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, θα διατηρηθεί στα 360 ευρώ. Επειδή όμως η βασική σύνταξη προκύπτει ως αποτέλεσμα της πορείας του ΑΕΠ, είναι πιθανό το 2016 να υποχωρήσει, εάν η ελληνική οικονομία μπει τελικά, ξανά σε φάση ύφεσης.

Η βασική σύνταξη καταβάλλεται στις εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:

*Όσοι δεν κατάφεραν στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου να συμπληρώσουν ούτε τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών (4.500 ένσημα) και παράλληλα έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια διαμονής στη χώρα. Η περίπτωση αυτή «φωτογραφίζει» ανασφάλιστους υπερήλικες, οι οποίοι ούτε τα απαιτούμενα ένσημα διαθέτουν, συνήθως είναι πολύ πάνω από τα 67 έτη, διαβιούν μόνιμα στην Ελλάδα πάνω από μία 10αετία, ενώ έχουν και εισοδηματικό όριο (ατομικό ετήσιο εισόδημα 4.320 ευρώ ή 8.640 ευρώ, εάν πρόκειται για οικογενειακό ετήσιο εισόδημα). *Στους δικαιούχους αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησής της. Η βασική σύνταξη μειώνεται στις εξής περιπτώσεις: *Συνταξιούχοι γήρατος, οι οποίοι από το 15ο έως το 67ο έτος ηλικίας έχουν διαμείνει κάποια χρόνια εκτός Ελλάδος. Για κάθε έτος από αυτά τα χρόνια που έζησαν στο εξωτερικό μειώνεται κατά 1/35 η βασική τους σύνταξη. *Για όσους λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (γήρατος ή αναπηρίας). *Για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγο θανάτου (ο/η σύζυγος, τέκνα) *Ανασφάλιστοι και όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη προϋπηρεσίας (ή 4.500 ένσημα) ή δεν πληρούν το όριο της διαμονής ή το εισοδηματικό κριτήριο. Όσοι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν περισσότερες από μία συντάξεις, θα τους χορηγηθεί μόνο μία βασική σύνταξη. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος ή ο δικαιούχος σύνταξης, έχει δικαίωμα να λάβει μία πλήρη και μία μειωμένη σύνταξη, θα λάβει πλήρες το ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο θα καταβληθεί από το φορέα που χορηγεί την πλήρη σύνταξη (πχ ΙΚΑ). Η αναλογική σύνταξη θα προκύπτει από το σύνολο του ασφαλιστικού βίου του κάθε ασφαλισμένου, με βάση έναν συντελεστή που θα προέρχεται από το χρόνο ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση το όριο που τίθεται είναι η 1.1.2011 και έτσι για όσους ασφαλιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, τότε η σύνταξή του θα υπολογιστεί βάσει συγκεκριμένης κλίμακας, που περιλαμβάνει τις Ημέρες Ασφάλισης και το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης ως εξής:

Μπλόκο ΙΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων. Έγγραφο 'βόμβα'

Σημειώνεται ότι όσοι υπάχθηκαν σε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο δημόσιο, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010 και βγαίνουν στη σύνταξη από 1.1.2015 και μετά, η αναλογική σύνταξη που αφορά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2011 έως την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης θα υπολογίζεται με βάση το νόμο 3863/2010.

Συνεπώς οι ασφαλισμένοι στο εξής θα λαμβάνουν σύνταξη, η οποία θα προκύπτει από δύο μέρη:

α) Ποσό που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα υπολογίζεται με βάση όσα ισχύουν κατά το έτος συνταξιοδότησης από παλαιότερες διατάξεις.

β)Ποσό που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά και το οποίο θα προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα. Η εγκύκλιος αφορά στην εφαρμογή διατάξεων νόμου του 2010 (Ν. 3863/2010, αρ. 3 παρ. 3) βάσει του οποίου προβλέφθηκε ότι από 1-1-2015 η κατώτατη σύνταξη θα ισούται με 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015. Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου- ΠΥΣ 6/2012 μειώθηκε μονομερώς ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο.

Έτσι το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη μειώθηκε το 2012 από 33,57 ευρώ σε 26,18 ευρώ. Ως εκ τούτου, επισημαίνει ο κ. Χαϊκάλης, ότι «με νομοθεσία του 2010 και του 2012 (κι όχι βέβαια του 2015), προβλέφθηκε μειωμένη κατώτατη σύνταξη: 26,18 Χ 15 ημερομίσθια = 392,7 ευρώ». Πάντως, ο υφυπουργός Εργασίας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν τυχόν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι οι μειώσεις που επήλθαν στον κατώτατο μισθό ή στο κατώτατο ημερομίσθιο από έτους 2012, είναι αντισυνταγματικές, η Ελληνική Πολιτεία «να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή, όπως οφείλει τηρώντας το Σύνταγμα, αναζητώντας ισοδύναμα μέτρα αντιστάθμισης».

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika.gr

Σήμερα η πρώτη δόση 13 δισ. ευρώ του τρίτου δανείου της Ελλάδας

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους απο τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΙΚΑ, Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network