“Οδικός χάρτης” για την αυτόματη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Διαβάζεται σε 4'
Φορολογικές δηλώσεις
Φορολογικές δηλώσεις EUROKINISSI

Φέτος γίνεται ένα ακόμη βήμα για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων με την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας που διασφαλίζει το myData.

Στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή στην εφαρμογή myAADEapp έχουν αρχίσει να λαμβάνουν οι περίπου 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι κι φορολογούμενες, τις σχετικές ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ για την ανάρτηση της προσυμπληρωμένης φορολογικής τους δήλωσης.

Ουσιαστικά, φέτος γίνεται ένα ακόμη βήμα για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων με την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας που διασφαλίζει το myData ή διασύνδεση με τράπεζες κτλ.

Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα από τη φορολογική διοίκηση ο στόχος είναι από το 2025 καθώς το μοντέλο των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, από το βασικό έντυπο Ε1 να επεκταθεί και στα υπόλοιπα. Συγκεκριμένα στο έντυπο Ε3 που υποβάλλουν όσοι/ες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και στο Ε2 για όσους/ες έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.

Για όσες και όσους, πάντως, φέτος, υπάρχουν μόνο εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, από φέτος υπάρχει ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και βέβαια δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτόματη υποβολή της δήλωσης. Βέβαια, καλό θα είναι να ελέγξουν εξονυχιστικά τα προσυμπληρωμένα πεδία πριν τις προθεσμίες που έχει θέσει η ΑΑΔΕ, για να θεωρήσει έγκυρη τη δήλωση.

Συγκεκριμένα εάν δεν διαπιστώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να πατήσουν αυτοβούλως νωρίτερα το κουμπί της υποβολής.

Ειδικότερα:

 • Μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση.
 • Από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).
 • Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά την 26 Ιουλίου και προκύπτει αυξημένος φόρος για καταβολή, τότε θα ακολουθούν και πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία προβλέπει την ηλεκτρονική αποστολή από την ΑΑΔΕ προς τους συγκεκριμένους φορολογουμένους προσωρινών εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος πριν καν αυτοί αποφασίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2023!

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Αναλυτικά, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση αναφέρει τα ακόλουθα:

 1. Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.
 2. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
 3. H φορολογική διοικηση κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση της στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών
 5. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.
 6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει τη δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών που έχουν ορισθεί.
 7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο.
 8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.
 9. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.
 10. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα