Οφειλές 40 εκατ. ευρώ ζητά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας η κυβέρνηση. Πόσα χρωστά κάθε κανάλι

ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ-Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠτΔ-ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.(EUROKINISSI-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ)
ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ-Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠτΔ-ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.(EUROKINISSI-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ) EUROKINISSI

Οφειλές που αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν το τέλος 2% που έπρεπε να καταβάλουν την περίοδο 2011 - 2014 ζητά η κυβέρνηση από τα τηλεοπτικά κανάλια

Οφειλές 40 εκατ. ευρώ για τη χρήση των συχνοτήτων για τα έτη που δεν το έχουν πράξει (2011 έως 2014), καλούνται να καταβάλουν άμεσα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας και τα συνδρομητικά κανάλια, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση.

Οι οφειλές αφορούν το τέλος του 2% που έπρεπε να καταβάλλουν με βάση τον τζίρο τους από το 2011 (αφορά τον ισολογισμό του 2010) ως σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την πληρωμή του ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 καλούνται να καταβάλουν 24.15 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνδρομητικά κανάλια ΟΤΕ ΑΕ και Multichoice Ελλάς για τα έτη 2012, 2013 και 2014 16.32 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2328/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η άδεια λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών που παραχωρούνται στον σταθμό αυτής της κατηγορίας.

Στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ρητώς και ευθέως ότι το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Σχετικώς επισημαίνεται ότι, με την ίδια κανονιστική πράξη της Διοίκησης, η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να επεκτείνεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας με βάση τα ίδια κριτήρια και τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο υπολογισμού ('Αρθρ.22, παρ. 3 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α ́ 178).

Τα ποσά που αντιστοιχούν ανά κανάλι ανοιχτής λήψης για την τετραετία παρουσιάζονται σε συνημμένους πίνακες.

Οφειλές 40 εκατ. ευρώ ζητά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας η κυβέρνηση. Πόσα χρωστά κάθε κανάλι
SHARE:

24Media Network