Οι 6 άξονες – 'πρόκληση' της οικονομικής πολιτικής

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής του Ποταμιού Στάυρος Θεοδωράκης μίλησαν στην παρουσίαση του βιβλίου: «Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Η ενοποίηση και οι προσπάθειες υλοποίησης της ιδέας», των  κυρίων Παναγιώτη Λιαργκόβα και Χρήστου Παπαγεωργίου στο ξενοδοχείο CARAVEL. Δευτέρα 16 Οκτώβρη 2017. (EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής του Ποταμιού Στάυρος Θεοδωράκης μίλησαν στην παρουσίαση του βιβλίου: «Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Η ενοποίηση και οι προσπάθειες υλοποίησης της ιδέας», των κυρίων Παναγιώτη Λιαργκόβα και Χρήστου Παπαγεωργίου στο ξενοδοχείο CARAVEL. Δευτέρα 16 Οκτώβρη 2017. (EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) EUROKINISSI

Κόκκινα δάνεια και capital control,συμπεριλαμβάνονται μαζί με ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις, στους 6 άξονες – στόχους της οικονομικής πολιτικής. Τι προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρας, που επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της δ' αξιολόγησης

Απευθυνόμενος στους ακροατές της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρας, παρουσίασε ένα «καλάθι» προτάσεων για να παραμείνει η οικονομία σε τροχιά διατηρίσιμης ανάκαμψης. Αναφέρθηκε σε 6 συγκεκριμένους στόχους, στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η οικονομική πολιτική.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Στουρνάρας, επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πρέπει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, να αποσαφηνίσουν τη μορφή της στήριξης της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος. Και φυσικά, τονίζει την αναγκαιότητα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, τα τελευταία επτά χρόνια η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών της, τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της.  Η ελληνική οικονομία έχει πλέον τη δυνατότητα και την προοπτική να επανέλθει σε βιώσιμη ανοδική τροχιά, μέσα από ένα νέο εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης.

Ωστόσο, όπως ανέλυσε και στην αρχή της ομιλίας του, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι και προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και την ελληνική ναυτιλία, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν για να παραμείνει η οικονομία σε μια πορεία διατηρήσιμης ανάκαμψης και να ενισχυθεί η συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ. Συνεπώς η οικονομική πολιτική από εδώ και στο εξής πρέπει να επικεντρωθεί στην:

Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν τον ανταγωνισμό στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και συμβάλλουν στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων.

Βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ανεξαρτησίας των θεσμών. Όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διοικητική και οικονομική αυτονομία τους και να διασφαλιστεί ο σεβασμός στην ανεξαρτησία τους παράλληλα με την αυξημένη λογοδοσία τους προς τη Βουλή. Οι αποτελεσματικοί θεσμοί βελτιώνουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, καθώς επηρεάζουν τα κίνητρα των ατόμων και των επιχειρήσεων, όσον αφορά τις επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, σε τεχνολογία και στην οργάνωση της παραγωγής.

Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (και των στρατηγικών κακοπληρωτών), που εμποδίζει το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι τράπεζες θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να μειώσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού και, ειδικότερα, να επιταχύνουν την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και στην εκκαθάριση των μη βιώσιμων. Με αυτό τον τρόπο, θα απελευθερωθούν πόροι που μπορούν να κατευθυνθούν σε νέες και υπάρχουσες υγιείς επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάκαμψη. 

Υιοθέτηση ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη.

Σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Αντιμετώπιση του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους. Χρειάζονται αποφασιστικές και συγκεκριμένες ενέργειες, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους στη βάση των αποφάσεων του Eurogroup του Ιουνίου 2017. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ήπιας αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, η οποία συνεπάγεται αμελητέο κόστος για τους εταίρους, που προβλέπει μετάθεση της μέσης σταθμικής διάρκειας αποπληρωμής των τόκων των δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 8,5 χρόνια τουλάχιστον.  

Πέρα από τα παραπάνω, για να μπορέσει η Ελλάδα να αντλήσει χρηματοδότηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, οι ελληνικές αρχές πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως και την τέταρτη (και τελευταία) αξιολόγηση, ούτως ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η πιστοληπτική ικανότητας της χώρας. Επίσης οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, πέρα από την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία θα επιτρέψει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους από τις αγορές με όρους βιωσιμότητας, θα πρέπει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, να αποσαφηνίσουν τη μορφή της στήριξης της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος.

Οι παραπάνω ενέργειες θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, θα προσελκύσουν εγχώριες και ξένες άμεσες επενδύσεις και θα διευκολύνουν την επιστροφή στη χρηματοπιστωτική κανονικότητα και σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μετά από επτά χρόνια θυσιών, ύφεσης και στασιμότητας, που έχουν επιδράσει αρνητικά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

SHARE:

24Media Network