Ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο

Ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο

Στη Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος το πολυνομοσχέδιο. Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα που προβλέπουν οι διατάξεις

Κατατέθηκε στην βουλή το πολυνομοσχέδιο για την συμφωνία πριν από λίγα λεπτά σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr όπου σήμερα προβλέπεται να συζητηθεί στις επιτροπές και αύριο να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της βουλής με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Περιλαμβάνει επώδυνα μέτρα και στη φορολογία και ως προς τα εργασιακά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Μαξίμου προσανατολίζεται σε κατάθεση του νομοσχεδίου με τρία άρθρα εκ των οποίων ένα θα περιλαμβάνει φορολογικά ένα ασφαλιστικά και το πρώτο τη γενική συμφωνία και τις άλλες διατάξεις. Τα τρία άρθρα φέρονται να είναι αίτημα Καμμένου, προκειμένου να υπερψηφίσει γενικά τη συμφωνία αλλά να καταψηφίσει τα κοινωνικά μέτρα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

”Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)”

Το παρόν σχέδιο νόμου κατατίθεται σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι τέθηκαν στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωζώνης κατά την συνεδρίασή του της 12.07.2015, το πλήρες περιεχόμενο της

οποίας κυρώνεται με το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α.

Εις το σ/ν περιέχονται επίσης δυο διακριτά κεφάλαια, το Κεφάλαιο Β για τη λήψη φορολογικών μέτρων και το Κεφάλαιο Γ για τη ρύθμιση θεμάτων της νομοθεσίας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα στο Κεφάλαιο Β, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α. και η λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας,

ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Ν. 4270/2013 εντός της προθεσμίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1, κυρώνεται η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro Summit) της 12.07.2015.

Στο Κεφάλαιο Β, θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ρυθμίζονται θέματα συντελεστών ΦΠΑ, σε αγαθά και υπηρεσίες με τροποποίηση του Παραρτήματος III,

τροποποίηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος και του ποσοστού προκαταβολής, ενίσχυση των ποινικών διατάξεων για τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, διεύρυνση του φόρου πολυτελείας

και κατάργηση της αναστολής των φόρων τηλεοπτικής διαφήμισης, αύξηση του φόρου αλληλεγγύης και επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Στο άρθρο 3 ρυθμίζονται θέματα για την ΕΛΣΤΑΤ, για τη λειτουργία, τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, εκλογή του Προέδρου και του

Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ και άλλα συναφή θέματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της Αρχής.

Στο Κεφάλαιο Γ, θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022.

Οι υπαγόμενοι στην διάταξη, οι κατηγορίες που εξαιρούνται και η καταβολή προ του 67ου έτους σύνταξης που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές.

Στο άρθρο προβλέπονται, η ένταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και οι εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4052/2012.

Στο άρθρο προβλέπεται η διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα 2015 σε ονομαστικούς όρους

(§1). Αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% στο 6% και επιβάλλεται κράτηση 6% στις επικουρικές

(§2). Καταργούνται οι χρηματοδοτούμενες από το . εξαιρέσεις και εναρμονίζεται με το ύψος των εισροών του ΙΚΑ

(§3). Τέλος, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση, να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του

Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις.

Η ισχύς των διατάξεων άρχεται από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Λόγω ειδικών εξαιρετικών Συνθηκών και συνθηκών δημοσίου Συμφέροντος, οι οποίες προκύπτουν από την κυρούμενη στο άρθρο 1, απόφαση, δεν τηρείται ως προς το κεφάλαιο Γ, η προβλεπόμενη διαδικασία.

Δείτε εδώ όλα τα νέα μέτρα που προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

(Πηγή: Dikaiologitika.gr)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα