ΟΟΣΑ: Βλέπει ανάκαμψη, ανησυχεί για χρέος, ζητά μεγαλύτερη κοινωνική προστασία

ΟΟΣΑ: Βλέπει ανάκαμψη, ανησυχεί για χρέος, ζητά μεγαλύτερη κοινωνική προστασία

Ανάπτυξη 1,4% του ΑΕΠ για φέτος, 2,3% το 2018 και 2% του ΑΕΠ το 2019, βλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ στην έκθεση οικονομικών προοπτικών των κρατών μελών του που δημοσιεύτηκε σήμερα

Παρά τις σχετικά συντηρητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη ο διεθνής οργανισμός επιβεβαιώνει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια με οδηγό τις επενδύσεις τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί το 2018 και να παραμείνει ισχυρή το 2019. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αλλά και αυτές στις κατοικίες αναμένεται να ανακάμψουν μετά από 10 χρόνια συρρίκνωσης, καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης και η εμπιστοσύνη βελτιώνονται.

Εκτιμά επίσης ότι το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και την εργασία θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα. Η επέκταση της απασχόλησης και ο χαμηλός πληθωρισμός θα στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση. Η ανάκαμψη της εγχώριας δαπάνης, όμως, προοδευτικά θα αυξήσει τις εισαγωγές έναντι των εξαγωγών, με τις τελευταίες να συμμετέχουν αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ το 2019, εκτιμά ο Οργανισμός΄. Με αυτά τα δεδομένα προβλέπει ανάπτυξη 1,4% του ΑΕΠ για φέτος 2,3% το 2018 και 2% του ΑΕΠ το 2019

Όπως σημειώνεται, η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση βελτιώνεται. Παρά την μαζική φυγή καταθέσεων τα προηγούμενα χρόνια κυρίως λόγω της κρίσης η πρόσβαση του εγχώριου κλάδου στη διατραπεζική αυξάνει, ενώ η χρήση του ELA περιορίζεται. Οι ελληνικές τράπεζες είναι καλά ανακεφαλαιοποιημένες η αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει προχωρήσει και οι αναβαλλόμενοι φόροι έχουν βοηθήσει να ξεπεραστεί η οικονομική πίεση σημειώνει ο ΟΟΣΑ . Παρόλα αυτά τονίζει ότι τα κεφάλαια των τραπεζών είναι αβέβαια και προαναγγέλλει παράταση των capital control παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ανακοινωθεί οδηγός χάρτης για την πλήρη άρση τους

Ο ΟΟΣΑ δεν παραλείπει επίσης να επισημάνει ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων που περιορίζουν τα περιθώρια του τραπεζικού κλάδου να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία .

Σχολιάζοντας την δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι για το 2017 επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ το 2017, επίδοση που είναι πάνω από τον στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ . Όπως τονίζεται η εξελισσόμενη βελτίωση στη συλλογή εσόδων στηρίζει τον προϋπολογισμό και αντισταθμίζει μειώσεις στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αυξημένη κατανάλωση του Δημοσίου.

Η έκθεση σημειώνει ακόμη ότι η μειωμένη αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά οδήγησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από οίκους αξιολόγησης και χαμηλότερα επιτόκια για το κρατικό χρέος, επιτρέποντας στη χώρα να εκδώσει το πρώτο της ομόλογο μετά από τρία χρόνια, θυμίζει ο ΟΟΣΑ. Η βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση και ο έλεγχος των δαπανών αναμένεται να αυξήσουν το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 και το 2019.

Το χρέος χρειάζεται αναδιαρθρωση

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους κάνουν το οικονομικό αυξάνουν το ρίσκο για την ελληνική οικονομία σε κάθε απόκλιση από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα .

Σημειώνεται συνεπώς ότι επιπλέον αναδιάρθρωση του χρέους θα μπορούσε να επιταχύνει τα οφέλη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη οικονομική δραστηριότητα με το συνδυασμό ενός συνεχιζόμενου προγράμματος μεταρρυθμίσεων

Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για κοινωνική μέριμνα

Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει την θέσπιση από 1/1/2017 του Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά επισημαίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι χρειάζεται να εξοικονομηθεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των κοινωνικά αδύνατων . Τονίζεται επίσης ότι το μεγάλο μέρος των δαπανών αφορά τις πληρωμές συντάξεων και δεν υπάρχει καλή στόχευση στην προστασία των οικονομικά αδύνατων νοικοκυριών με ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας αλλά και τους νέους που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας . Στην κατεύθυνση αυτή ζητά καλύτερα στοχευμένα προγράμματα για τα φτωχά νοικοκυριά και σχολικά γεύματα με στόχο να καταπολεμηθεί η παιδική φτώχεια.

SHARE:

24Media Network