Optima Bank: Αύξηση 78% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου

Διαβάζεται σε 5'
Optima Bank: Αύξηση 78% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου
Optima Bank INTIME NEWS / ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων του τριμήνου ανήλθαν στα €642 εκατ., το υψηλότερο ποσό εκταμιεύσεων τριμήνου στην ιστορία της τράπεζας. Στην Γενική Συνέλευση της τράπεζας στις 23 Μαΐου θα προταθεί διανομή μερίσματος €0,44 ανά μετοχή.

Αύξηση 78% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Optima Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2024 και ανήλθαν σε 32,7 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παράλληλα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 25,4%, το υψηλότερο στην ελληνική αγορά και ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα τη σχετική ανακοίνωση, η κερδοφορία του 1ου τριμήνου είναι ευθυγραμμισμένη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για καθαρά κέρδη ύψους τουλάχιστον 124 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2024.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 44,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 63% σε ετήσια βάση, με το καθαρό περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνεται στο 4,48%, χάρη στα ανθεκτικά περιθώρια δανείων, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση στα 9,8 εκατ. ευρώ με αυξημένη συνεισφορά από προμήθειες δανείων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Τα κέρδη ανά μετοχή αγγίζουν τα €0,44 εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 78% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) για το 1ο τρίμηνο του 2024 μειώθηκε στο 26% (έναντι  35% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023) αποδεικνύοντας την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα της τράπεζας.

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων του τριμήνου ανήλθαν στα €642 εκατ., το υψηλότερο ποσό εκταμιεύσεων τριμήνου στην ιστορία  της τράπεζας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα δανειακά υπόλοιπα να αυξηθούν κατά 49% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα €2,8 δισ. Αντίστοιχα,  οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα €3,3 δισ., αυξημένες κατά 40% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πελατών. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό έσοδο (NII) ανήλθε σε €44,5 εκατ. αυξημένο κατά 63% σε ετήσια βάση και υψηλότερο σε σχέση με  το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, αύξηση 44% επετεύχθη και στις καθαρές προμήθειες, φτάνοντας τα €9,8 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι στην Γενική Συνέλευση της τράπεζας που θα λάβει χώρα στις 23 Μαΐου θα προταθεί διανομή μερίσματος €0,44 ανά μετοχή.

 

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: ‘’Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζάς μας για το 2024, αποδεικνύουν για άλλη μία φορά πως οι επιλογές μας παράγουν πραγματική αξία για τους πελάτες μας, την οικονομία  και τους μετόχους μας. Οι φιλοδοξίες μας δεν σταματούν εδώ. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Νιώθω βέβαιος, πως με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και τη βαθιά πίστη στο όραμά μας να αποτελούμε τράπεζα αναφοράς για όλο  τον κλάδο, θα καταφέρουμε οι φιλοδοξίες μας αυτές να γίνουν πραγματικότητα.”

«Το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε υγιές κατά το 1ο τρίμηνο του 2024, γεγονός που διευκόλυνε την προσπάθειά μας να ξεκινήσουμε ισχυρά τη χρονιά. Τα καθαρά μας κέρδη ανήλθαν στα €32,7 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 25,4%, την υψηλότερη στην Ελλάδα και μια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Και τα δύο μεγέθη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους μας για το οικονομικό έτος 2024 για ελάχιστο καθαρό κέρδος €124 εκατ. και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 20%.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν το 1 ο τρίμηνο του 2024 παρά το γεγονός ότι το σύνολο της αγοράς ήταν μειωμένο και στα δύο μεγέθη. Το 1ο τρίμηνο, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων μας ανήλθαν σε €642 εκατ., η υψηλότερη τριμηνιαία μεταβολή στην ιστορία μας. Τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά 49% σε ετήσια βάση και 14% σε τριμηνιαία βάση και πλέον ανέρχονται στα €2,8 δισ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε υποδειγματικός στο 1,1%. Ταυτόχρονα, αυξήσαμε τις καταθέσεις κατά 40% σε ετήσια βάση και 4% σε τριμηνιαία βάση και πλέον ξεπερνούν τα €3,3 δισ. Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 190% και το δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 124%.

Τα κύρια έσοδα μας αυξήθηκαν κατά 59% σε ετήσια βάση στα €54,3 εκατ. χάρη στην αύξηση των εργασιών και στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) ήταν κοντά στα υψηλοτέρα όλων των εποχών στο 4,48%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών (NFM), διαμορφώθηκε στο 0,99%. Η εξαιρετική λειτουργική αποτελεσματικότητα οδήγησε στον χαμηλότερο δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα που είχαμε ποτέ, και ο οποίος διαμορφώθηκε στο 26%. Τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €44,9 εκατ.

Κοιτάζοντας το μέλλον, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην παροχή της καλύτερης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας, κάτι που μας διαφοροποιεί από το υπόλοιπο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας για να μεγαλώσουμε την παρουσία μας στην αγορά, δημιουργώντας με αυτό το τρόπο αξία για τους μετόχους μας, τους εργαζομένους μας και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα